Jak posílit postavení poraden pro osoby se zdravotním postižením?

25.10.2012 11:08

Poslední volná místa na akreditovaném internátním kurzu nabízí Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením.

Vzdělávací kurz pro  poradce a management poraden pro osoby se zdravotním postižením
 
 
Pořadatel: Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR
Název kurzu: Jak posílit postavení poraden pro osoby se zdravotním postižením?
Termín konání pátek 9. až neděle 11. listopadu 2012
Počet výukových hodin – 20 (akreditovaných u MPSV)
Forma: dvoudenní internátní odborný vzdělávací kurz
Kurz má platnou akreditaci u MPSV - v rámci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Počet účastníků: 15 osob
Místo konání: Poděbrady- školní hotel JUNIOR
 
 
Obsah kurzu – hlavní témata přednášek + lektoři:
Obsah kurzu je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti poraden pro osoby se zdravotním postižením v rámci systému odborného sociálního poradenství v ČR. Z tohoto důvodu je určen zejména pro management sociálních služeb a vedoucí poraden pro osoby se zdravotním postižením. Program kurzu je zaměřen především na tato základní témata:
 
1. tématický blok – lektor  Mgr. Hynek Kalvoda
 • poradenské systémy v ČR, zaměření, přesahy, duplicity
 • odkazování klientů, zpětná vazba, monitorování,
 • spolupráce s jinými poskytovateli sociálních služeb,
 • spolupráce s veřejnou správou – města a obce
 • postavení odborného sociálního poradenství v systému sociálních služeb
 • financování odborného sociálního poradenství
 
2. tématický blok – lektor   Jiří Vencl
 • specifika poradenství pro osoby se zdravotním postižením – výsledky provedeného výzkumu
 • spolupráce s úřady práce a Inspektoráty práce
 • prezentace činnosti poradny navenek
 • výroční zprávy,
 • získávání podpory u veřejnosti a sponzorů,
 • doplňková činnost poradny,
 • argumentace při modelových situacích - úřady, sponzoři, média,
 • problematika dotací a spoluúčastí,
 • prostorové řešení a technické vybavení poraden,
 • organizace práce a efektivní zvládání administrativy,
 • spolupráce s dobrovolníky,
 
3. tématický blok – lektor   PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
 • řízení odborného sociálního poradenství – požadavky na management
 • význam uplatňování standardů kvality sociálních služeb,
 • individuální plány vzdělávání poradců,
 • supervize v poradenství.
 • řešení složitých případů, mediace,
 • nešvary v poradenství – čeho se vyvarovat, diskuse, zkušenosti účastníků,
 
Účastnický poplatek činí pouze 1 900 Kč a pro členy APZP  pouze 1 600 Kč (dotovaná cena)
 
Informujte se na adrese: info@apzp.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku. Případné další dotazy volejte na 604 235 885, 266 753 424 - nebo se podívejte na www.apzp.cz
 

 
 
 
 
Klíčová slova: