Jak online komunikují nemocnice a zdravotní pojišťovny

Nejlépe si letos vedly Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Již patnáctým rokem pořádala organizace HealthCare Institute soutěž  o nejlepší českou nemocnici a sedmým rokem oceňuje také nejlepší zdravotní pojišťovnu v České republice. Součástí těchto hodnocení byla už třetím rokem také kategorie „Nejlepší online komunikace nemocnic“ a druhým rokem kategorie „Nejlepší online komunikace zdravotních pojišťoven“.

Tento rok kategorii fakultních nemocnic opanovala Fakultní nemocnice Olomouc, která na prvním místě vystřídala loňského vítěze, Fakultní nemocnici Brno. Mezi ostatními nemocnicemi pak hodnotící nejvíce zaujal holding  Nemocnic Plzeňského kraje, a.s., který byl hodnocený jako celek. Za zdravotní pojišťovny v České republice obhájila své prvenství Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Projekt vznikl ve spolupráci s agenturou AMI Digital, která se specializuje na digitální komunikaci, a s největší českou PR agenturou AMI Communications, která dlouhodobě patří ke špičce v komunikaci zdravotnických témat. 

Komise, složená z online specialistů AMI Digital, expertů z HealthCare Institute a novinářů se zaměřením  na zdravotnictví, hodnotila, jak informačně kvalitní a uživatelsky přívětivé jsou internetové stránky jednotlivých nemocnic a zdravotních pojišťoven. Roli hrála také technická úroveň webových stránek a například také rychlost načítání nebo úroveň prezentace jednotlivých nemocnic a pojišťoven  na sociálních sítích.

Loňského vítěze kategorie fakultních nemocnic, Fakultní nemocnici Brno, tentokrát porazila Fakultní nemocnice Olomouc.  Hodnotitelé ocenili, že design jejích webových stránek působí velmi moderně, web je responsivní a jednoduše ovladatelný.  Na druhé a třetí pozici se pak v sekci fakultních nemocnic umístily internetové stránky loňského vítěze kategorie Fakultní nemocnice Brno a stránky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

„Tento rok jsme opět ve spolupráci s naší mateřskou společností AMI Communications, expertem  na komunikaci zdravotnických témat a sponzorem kategorie online komunikace, hodnotili komunikaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. V hodnocení jsme ocenili přehlednost, intuitivní ovládání i kvalitní obsah hodnocených webů. U většiny pracovišť jsme také zaznamenali solidní aktivitu na sociálních sítích,“ říká Ing. Vladan Crha, Managing Director AMI Digital, která se podílela na hodnocení.

Vítězem kategorie ostatních nemocnic se staly Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., do které spadají sledované nemocnice s akutními lůžky - Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s. a Rokycanská nemocnice, a.s. Porota ocenila jednoduchý, čistý, moderní a funkční design jejich webových stránek, kvalitně zpracovaný obsah a pravidelné aktualizace. 

Na druhém místě skončil Institut klinické a experimentální medicíny následovaný Nemocnicí TGM Hodonín, p.o. V rámci kategorie zdravotních pojišťoven se s přehledem na prvním místě umístila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Experti ocenili, že stránky VZP splňují požadavky na kvalitní, funkční a moderní design,  jsou výborně ovladatelné i na mobilních zařízeních a celkově působí velmi přehledně.

Druhé místo obsadila RBP, zdravotní pojišťovna a na třetí příčce se umístila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. 

„Online komunikace nemocnic a zdravotních pojišťoven je, zvlášť v dnešní době během pandemie onemocnění covid-19, která do velké míry znemožňuje osobní kontakt, zásadní součástí komfortu pacientů. Myslíme si, že informace, prezentované veřejnosti na webových stránkách, by měly být jasné, srozumitelné a praktické. Důležité je také snadné ovládání webových stránek, které pomáhá tomu, že informace na nich jsou snadno dostupné všem skupinám obyvatel,“ dodává zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina

Vítězové z řad fakultních a ostatních nemocnic společně se zástupci zdravotních pojišťoven získají  od partnera kategorie, společnosti AMI Communications, poukaz na mediální trénink pro dvě osoby nebo praktické školení online komunikace v hodnotě 25 tisíc korun. 

Průběh hodnocení probíhal tak, že v první fázi byl realizován kvalitativní výběr firmou AMI Digital, která vybrala z více než 150 nemocnic 10 finalistů z řad standardních nemocnic a 5 z řad fakultních nemocnic, zároveň bylo kvalitativně vybráno ze 7 webů zdravotních pojišťoven 5 finalistů. Hodnocení se následně účastnili dva novináři, kteří se zabývají tématy z oblasti zdravotnictví, expert AMI Digital a expert HealthCare Institute.

Výsledek byl sestaven na základě váženého průměru hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Hodnocení každého novináře bylo zohledněno z 12,5 %, hodnocení HealthCare Institute z 25 % a hodnocení AMI Digital z 50 %.

Tereza Šoltésová

Klíčová slova: