Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením? Konference nabídne recept

Zákon o přístupnosti, Přístupná čeština nebo Titulky pro osoby se sluchovým postižením. To je jen malý výčet přednášek, které čekají na účastníky konference s názvem Jak na přístupnost pro osoby se sluchovým postižením? Aneb pojďme si v tom udělat pořádek, která se koná v rámci Mezinárodního týdne neslyšících v pondělí 18. září 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Tato konference je jedinečná v tom, že poprvé na jednom místě komplexně představí problematiku přístupnosti.

V České republice žije 0,5 milionu lidí s postižením sluchu, kteří dennodenně narážejí na bariéry jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Přístupnost je pro tuto skupinu obyvatel často realizována neefektivně, nebo úplně opomíjena. Jedním z důvodů patrně jsou velmi heterogenní komunikační potřeby jednotlivých skupin, což zřejmě způsobuje nesrozumitelnost pro veřejnost.

Zatímco jedni komunikují znakovým jazykem, druzí se spoléhají na psanou formu češtiny a třetí dokáží přijímat informace poslechem, pokud k tomu mají dobré akustické podmínky a vhodné technické pomůcky.

„Dlouhodobě vnímáme, že mnohdy nejen úřady, ale i různé instituce ani neví, jaké mají lidé se sluchovým postižením potřeby, jaké prostředí jim mají vytvořit, aby pro ně bylo přístupné. Právě proto se sdružující organizace ASNEP spolu se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN v ČR) a se společností Deaf Friendly rozhodly uspořádat konferenci o přístupnosti, kde přehledně na jednom místě objasní, co to znamená být přístupný lidem se sluchovým postižením,“ říkají Lucie Sedláčková, prezidentka ASNEP, Šárka Prokopiusová, prezidentka SNN v ČR a Kateřina Pešková ze společnosti Deaf Friendly.

Konference je určena všem, kteří si v problematice přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením chtějí udělat jasno a aplikovat principy přístupnosti do své pracovní, případně soukromé sféry. K tomu jim pomohou nejen příspěvky od předních odborníků v oboru, ale i závěrečná tisková konference se zástupci skupin osob se sluchovým postižením, kteří přiblíží život s bariérami, a také chystané Memorandum o přístupnosti pro osoby se sluchovým postižením, které bude výstupem konference.

Kromě konference se koná paralelně i Veletrh služeb, na němž se představí poskytovatelé služeb zjednodušující přístupnost pro osoby se sluchovým postižením. A proč zrovna CAMP? Protože tato instituce je skvělým příkladem, jak by taková přístupnost měla vypadat.

„CAMP je pro všechny. Snažíme se, aby se u nás návštěvník cítil nejen příjemně, ale hlavně pohodlně a bezpečně. Ať už přijel na vozíku, je nevidomý, neslyšící, nedoslýchavý nebo jen  dorazil s kočárkem. I proto jsme prostory CAMPu vybavili indukční smyčkou, která slouží lidem se sluchadlem, pořádáme akce tlumočené do českého znakové jazyka, nabízíme informace v alternativních formátech. V rámci Evropy chceme být lídrem v přístupnosti,“ doplňuje Adam Švejda, spoluzakladatel CAMPu a zástupce ředitele IPR Praha.

Veronika Širc

 

 

Klíčová slova: