Jak může najít práci člověk se zdravotním postižením?

10.04.2013 12:17

O výstupech projektu Na cestě do práce píše koordinátorka projektu a pracovní trenérka Dílny tvořivosti.

Lidé se zdravotním postižením mají málo příležitostí najít zaměstnání. Možnost pracovat je pro ně přitom velmi důležitá. Pomoci s řešením tohoto problému chce projekt Dílen tvořivosti Na cestě do práce.
 
Komu je projekt určen především? Zájemci jsou lidé po poranění nebo poškození mozku (zejména osoby po úrazech hlavy či po nádorových i jiných onemocněních mozku) a lidé s různými méně obvyklými kombinacemi diagnóz a postižení (mentální postižení a psychiatrická diagnóza, smyslové a mentální postižení).
 
Průzkumem jsme zjistili, že spokojenost v oblasti zaměstnání pociťuje jen velmi malá část dotazovaných z dané cílové skupiny. Většina z nich měla zájem o placenou práci a už pro to také něco konkrétního udělala - odpovídala na inzeráty s pracovními nabídkami, absolvovala rekvalifikační kurz... Přesto při hledání práce často neuspěli.
 
Projekt Dílen tvořivosti Na cestě do práce po dobu jednoho roku nabízel soustavnou přípravu na nové uplatnění těm, kdo se kvůli následkům poškození mozku nemůžou vrátit k svému původnímu povolání anebo kvůli svému zdravotnímu postižení obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce. Stavíme přitom na na třech vzájemně provázaných pilířích:
 
1. průběžný nácvik pracovních a sociálních dovedností v sociálně terapeutické dílně
2. individuální práce v rámci pracovního poradenství
3. reálná příprava na budoucí zaměstnání na tréninkovém pracovišti
 
Sociálně terapeutická dílna nabízí zlepšování pracovních schopností, konkrétně výrobu drobných dárkových a dekorativních předmětů. Ve skupině zároveň probírají rozhovory týkající se zaměstnání: Jakou mzdu můžu čekat? Jak dlouhá je pracovní doba? Kdy mám nárok na dovolenou? Jaká mám pracovní práva a jaké povinnosti? V dílně se klienti učí spolupracovat a komunikovat s kolegy, dodržovat harmonogram pracovního dne nebo zhodnotit vlastní práci. Většina klientů dílny uvažuje o pracovním uplatnění především na chráněných pracovních místech. Dosud jsme v projektu podpořili 12 klientů.
 
V pracovním poradenství si klienti ujasňují své zájmy a možnosti, sestavují svůj profesiogram, učí se napsat pracovní životopis, motivační dopis, pracovat s diářem, cestovat do zaměstnání. Nedílnou součástí je i simulace pohovoru se zaměstnavatelem a vyhledávání vhodného pracovního místa. Podporu pracovního poradenství využilo 5 klientů.
 
I tréninkové pracoviště - vzorková prodejna s dárkovými předměty - umožňuje získat konkrétní dovednosti. Zaměstnanci se tu naučí a) dovednostem spojeným s provozem obchodu, obsluhou zákazníků a prodejem zboží (prodavačské práce), b) zajištění chodu kanceláře - pomocná administrativa (pochůzky, nákup kancelářských potřeb, kopírování a skenování materiálů, vyhledávání a zpracovávání informací na internetu, rozesílání e-mailů atd.) c) veškerým úklidovým pracím menších kancelářských nebo obchodních prostor (úklidové práce). Součástí je i získávání sociálních dovedností jako je dochvilnost, komunikace s kolegy a nadřízeným, sledování kvality práce. Na tréninkovém pracovišti získalo podporu 5 osob.
 
Zprávu podává jedna ze zaměstnankyň tréninkového pracoviště:
Absolvovala jsem střední školu s ekonomickým zaměřením a pak jsem marně hledala práci. Chtěla jsme pracovat jako asistentka nebo někde na recepci, ale neumím žádný cizí jazyk, tak jsme začala hledat práci jako prodavačka. Zkusila jsem pracovat v jednom velkém obchodě s módou v nákupním centru, ale bylo tam moc lidí a já potřebuju spíš něco klidnějšího. Tady se učím, jak zboží zabalit a jak ho vystavit, aby vypadalo pěkně. Zkusila jsem si i aranžování výlohy, abych přilákala zákazníky. Umím sama jednat s lidmi, co přijdou něco koupit, věnuju se jim, aby byli spokojení.“
 
Projekt Na cestě do práce podpořila Nadace OKD a Nadace České spořitelny.
 
Mgr. Lada Marešová – koordinátorka projektu Na cestě do práce a pracovní trenérka
Dílny tvořivosti
Klíčová slova: