Jak jsou na tom české neziskovky s IT? Nebojí se novinek a přibližují se firmám

Téměř třetina neziskových organizací se setkala s kyberútokem, zároveň se ale neziskovky nebojí inovativních technologických vylepšení, jako jsou elektronické podpisy. Ty největší z nich se z hlediska přístupu k IT podobají spíše komerčním firmám. To a mnoho dalšího ukázal průzkum o stavu českého nezisku, který v únoru 2021 realizovala Nadace VIA ve spolupráci s Nadací OSF.

Průzkum jsme rozeslali na naše kontakty, účastnilo se jej 362 neziskových organizací z celé České republiky. Nejčastěji se mezi nimi objevovaly ty, jejichž hlavní činností jsou zdravotní služby, na druhém místě potom byly shodně neziskovky, které se věnují sportu a ty, které se zaměřují na aktivity pro děti a mládež. 

„Chtěli jsme již dlouho provést tento průzkum, abychom zjistili, jaký je reálný stav a technologické potřeby českých neziskovek. Díky tomuto zmapování jim můžeme nabídnout vzdělávání a služby na míru,“ říká ředitelka Sdružení VIA, které spravuje program TechSoup, Radka Bystřická. 

Neziskovky repasované počítače příliš nevyužívají. Přitom jsou levnější a ekologičtější

Na úvod průzkumu nás zajímalo hardwarové vybavení neziskových organizací. Ptali jsme se na to, zda mezi neziskovkami převládá pořízení nových počítačů či využívání repasovaných strojů. Překvapivé zde bylo zjištění, že na repasovaných počítačích pracuje pouze 28 % českých neziskových organizací.  Největší podíl, téměř 50 %, ve využívání repasovaných počítačů je u malých dobrovolnických subjektů. 

„Vzhledem k stále většímu důrazu na udržitelné IT a tomu, že většina neziskovek jako svůj největší problém v oblasti IT označuje nedostatek financí, se zde objevuje prostor například pro spolupráci s firmami,“ říká Barbora Hořavová z Nadace OSF. 

V kanceláři vede Microsoft a Google

Po hardwaru je další důležitou oblastí rozšíření kancelářských balíčků. Z našeho výzkumu vyplývá, že 88 % neziskových organizací má na svých počítačích MS Office a 54 % z nich pracuje s Google Workspace. Zajímavé je, že podíl aplikací od Googlu nebo opensourcových aplikací LibreOffice se s profesionalizací neziskových organizací snižuje. Zatímco LibreOffice používá 33 % občanských organizací, velké profesionální neziskovky mají z 98 % systémy od Microsoftu. 

„Google je rovněž populárnější u menších a neformálnějších organizací, předpokládáme, že je to kvůli tomu, že Google služby využívá mnoho lidí i pro osobní účely a malé organizaci, kde nemají čas IT řešit, po něm přirozeně sáhnou,“  komentuje Radka Bystřická ze Sdružení VIA. 

Cloud rozhodně neziskovkám není cizí

Digitalizace, sdílení dokumentů a přechod do cloudu je v posledních letech velkým tématem nejen u neziskového sektoru. Z našeho průzkumu vyplynulo, že si to neziskové organizace uvědomují. 75 % z nich vlastní nějaký typ cloudového úložiště, nejoblíbenější je Google Workspace, na který si dokumenty ukládá 54 % neziskovek. 

Pomocníci pro dobu pandemickou: nástroje pro online meetingy a elektronické podpisy

Pandemie akcelerovala pořizování nástrojů pro online meetingy i v neziskovém sektoru. Zajímalo nás tedy, jaké aplikace nebo programy neziskové organizace upřednostňují. 81 % všech neziskových organizací si pořídilo nějaký nástroj na online komunikaci. Nejoblíbenější je Google Meet, který používá 50 % všech neziskovek. Následuje Zoom (49 %) a Microsoft Teams (33 %). Polovina organizací přitom využívá více než jeden nástroj.

S pandemií a omezenou možností se setkávat souvisí také elektronické podpisy. Tato možnost určitě není samozřejmostí ani v komerčním sektoru, adoptovalo si ji ale poměrně velké množství neziskovek – 40 % z nich. Mezi našimi respondenty patří k nejoblíbenějším nástrojům AdobeSign a certifikovaný elektronický podpis.

Třetina neziskovek se setkala s kyberútokem

Během pandemie firmy a neziskové organizace musely kromě digitalizace počítat také s novými nároky na bezpečnost. Podle společnosti Tanium zaznamenalo zvýšený počet kybernetických útoků již během prvních dvou měsíců pandemie na 90 % společností, a ačkoliv neziskové organizace dříve stály stranou pozornosti hackerů a zlodějů dat, situace se mění. S nějakým typem kybernetického útoku se setkala cca třetina (29 %) námi oslovených neziskovek. Nejčastěji (z 25 %) se jednalo o phishing, dále o napadení webu nebo viry. 

Nutnost správného zabezpečení si neziskovky uvědomují – bezpečnost je také jedním z témat, ve kterých se neziskové organizace chtějí nejčastěji vzdělávat. Větší zájem mají pouze o workshopy, na nichž se naučí pracovat efektivněji s kancelářskými programy. Tato školení zajímají 59 % neziskových organizací.

Výzkum se bude pravidelně opakovat

Tato data jsou pro nás nesmírně cenná. Díky nim můžeme plánovat nové projekty, vymýšlet školení na míru (například na poptávanou bezpečnost nebo kancelářské programy) nebo například navrhovat nové grantové příležitosti. Data využije jak Nadace OSF, která má momentálně vypsané granty na posílení digitálních kompetencí neziskových organizací, tak pro Sdružení VIA a TechSoup Česká republika. 

Ve zkoumání IT potřeb českého nezisku zároveň chceme pokračovat: „Výzkum chceme provádět každý rok nebo dva, abychom viděli, jak se používání technologií neziskovkami proměňuje,“ uzavírá Radka Bystřická ze Sdružení VIA. 

Zdroj: TechSoup Česká republika

 

Klíčová slova: