Jak fotit architekturu: Mezi kritikou, reportáží a marketingem

Přednášku, která bude tlumočena do českého znakového jazyka, pořádá 17. května od 19 hodin Centrum architektury a městského plánování v Praze. 

Architektura je častým a oblíbeným námětem fotografie od jejího vzniku ve 20. letech 19. století. Navzdory všeobecnému přesvědčení o tom, že fotografie zachycuje realitu, je od stejné doby také prostředkem, jak skutečnost přizpůsobit různým potřebám, či ji dokonce manipulovat.

Tyto snahy se nevyhýbaly ani fotografování architektury. To, že fotografický pohled není nevinným pohledem na architekturu, nám v průběhu historie ukazují snímky různého charakteru, fotografované s rozličnými cíli.

Přednáška historiček umění Mariany Kubištové a Martiny Koukalové představí obor fotografování architektury, jeho různé podoby a typické znaky v časovém průřezu od 19. století do dneška. Tvorbu Iwana Baana zasadí do kontextu tvorby jeho kolegů z Česka i ze světa.

Více informací na stránkách CAMP.

Klíčová slova: