Investujme v sociálních službách 2012

01.04.2012 22:53

Grantový program vyhlásil Kraj Vysočina, uzávěrka je 30. dubna.

Investujme v sociálních službách 2012 – 2 500 000 Kč - program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby (odbor sociálních věcí,  Bc. Olga Tvarůžková, tel.: 564 602 833, tvaruzkova.o@kr-vysocina.cz).

Další informace na stránkách Fondu Vysočiny.

Klíčová slova: