Invalidita a žádost o invalidní důchod

03.01.2007 20:09

Od 1.1.2010 dochází k novému vymezení invalidity spočívající v zavedení tří stupňů invalidity namísto invalidity plné a invalidity částečné. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k nahrazení dvou dávek (plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu) dávkou jedinou (invalidním důchodem prvního až třetího stupně), jehož výše se stanoví v závislosti na zjištěném stupni invalidity. Plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod se zároveň k 1.1.2010 transformují do invalidního důchodu prvního až třetího stupně. Podrobný popis životní situace se nachází na Portálu veřejné správy.

Klíčová slova: