Intenzivní čtrnáctidenní kurz uměleckého tlumočení

04.02.2013 10:27

Pořádá Česká komora tlumočníků znakového jazyka, účast je bezplatná.

Rozsah a místo konání kurzu
Kurz proběhne ve dvou týdenních blocích. Není možné se zúčastnit pouze jednoho týdne, kurzy jsou návazné. První týden (23.6. – 30.6.2013) proběhne v Praze, druhý týden (25.8. – 1.9.2013) v Bratislavě. Celkový rozsah kurzu je 136 vyučovacích hodin (2x 68hodin).
Kurz bude veden zkušenými slyšícími a neslyšícími tlumočníky z oblasti uměleckého tlumočení. Během kurzu si frekventanti osvojí jak teoretické znalosti, tak především praktické dovednosti tlumočníka v oblasti uměleckého tlumočení. Během kurzu budou mít možnost procvičit si získané dovednosti i tlumočením na veřejné kulturní akci.

Cena kurzu

Celý kurz je pro frekventanty zcela zdarma! Frekventanti mají zdarma také dopravu na zahraniční část kurzu! Frekventanti obdrží i příspěvek na ubytování po dobu konání kurzu!
Podmínky nastoupení kurzu
Věk zájemců a stav sluchu není nijak omezen. Hlásit se mohou slyšící, tak Neslyšící zájemci. Podmínkou jsou výborné vyjadřovací schopnosti v českém znakovém jazyce. Zájemce nemusí být tlumočníkem.
Zájemci o kurz projdou výběrovým řízením. Z řad zájemců bude vybráno 8 osob, které se budou moci kurzu zúčastnit a budou mít kurz zdarma.
Konkurz proběhne dvoukolově.
1. kolo – zájemce zašle elektronicky přihlášku a krátkou videonahrávku.
2. kolo – vybraní zájemci z prvního kola budou pozváni na společné setkání (motivační pohovor, ověření schopnosti týmové spolupráce, dovednost práce s obrazem ve znakovém jazyce) a z jejich řad bude vybráno 8 frekventantů kurzu.
 
Termín uzávěrky přihlášek na kurz
28.února 2013
Na druhé kolo budou pozváni vybraní zájemci emailem.
Předpokládaný termín druhého kola je 10.3.2013.
Požadavky na videonahrávku
Zájemce natočí svůj přednes uměleckého projevu v českém znakovém jazyce. Může se jednat o vlastní text (storytelling, báseň, píseň, vizuální obraz atd.) nebo o překlad textu z českého jazyka (próza, poezie, píseň, hudební skladba atd.). Minimální rozsah nahrávky je 30 vteřin.

Kontaktní adresa
Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
 
Přihlášky a videonahrávky zasílejte na emailovou adresu:
Klíčová slova: