INSPO hlásí první stovku přihlášených

29.01.2014 22:46

Na konferenci INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční 15. března v Kongresovém centru Praha, se přihlásilo již prvních sto účastníků. Jsou mezi nimi vozíčkáři, lidé se zrakovým či sluchovým postižením, studenti, pracovníci univerzit. Ti všichni našli v programu témata, která je zajímají. Zájem je z řad účastníků se sluchovým a zrakovým postižením rovněž o zapůjčení tabletu, na kterém bude možné sledovat simultánní přepis mluvené řeči nebo prezentaci .

Program konference byl zveřejněn na stránkách www.inspo.cz, kde je taky odkaz na registrační formulář. V dopolední části bude představen například projekt DisWay, který plní funkci komunitní sociální sítě pro zdravotně postižené. Hlavním smyslem je výměna zkušeností při cestování a inspirace pro možné výlety a dovolené. Jako vedlejší cíl je sdružovat postižené. Nepůjde o klasickou sociální síť. Část by měla jít vidět bez přihlášení. Po přihlášení uživatel získá svůj profil. Tam již má množství funkcí (statusy, přidávání bodů, přehledy výletů, přidávání přátel, mapy přátel ...). Cílem je přinést platformu pro postižené, která jim jednoduše umožní získat představu o bezbariérovosti lokace (země, měst).

V odpoledním programu se první sekce tradičně zaměří na přístupnost webu (ale i pomůcek), druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na informační a komunikační technologie pro neslyšící uživatele.

V první sekci se účastníci seznámí například s projektem Blind Shell, který se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní, které zpřístupní zrakově postiženým uživatelům prostředí mobilního operačního systému Android. Rozhraní umožňuje provádět základní úkony a pro pohyb v prostředí využívá jednoduchých dotykových gest. Jako zpětná vazba pro uživatele slouží hlasový syntetizér a vibrační odezva.

Ve druhé sekci budou předvedeny mj. alternativní možnosti ovládání iPad / iPhone pomocí externích spínačů či pohybem hlavy. V premiéře bude představena originální aplikace KEK (Kapesní elektronický komunikátor), která využívá náhradní ovládání a je určena pro alternativní komunikaci i těžce tělesně postižených lidí.

Ve třetí sekci zazní kupříkladu zkušenosti z výuky neslyšících studentů a doporučení, jak využívat při výuce telekonference se zahraničními přednášejcícími - a to jak s přednášejcími mluvícími či znakujícími, jak využívat studentský blog pro potřebu výuky a popularizaci vědy a jak využívat/nevyužívat facebook pro potřeby výuky.


Klíčová slova: