INSPO 2012: mimořádný zájem o technologie pomáhající lidem se zdravotním postižením

19.03.2012 14:22

Rekordních 290 účastníků přijelo na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, kterou v sobotu 17. března 2012 uspořádalo v Kongresovém centru Praha BMI sdružení ve spolupráci se sdružením Křižovatka.cz. Již 12. ročník konference tradičně představil nové technologie a služby pomáhající lidem se zdravotním postižením. Letos se potvrdil výrazný nástup zejména chytrých telefonů a dotekových počítačů.

Například tablety lze mimo jiné použít jako elektronickou komunikační tabulku, pomocí níž se mohou lidé nekomunikující běžnými způsoby domluvit se svým okolím. K tomu jsou však zapotřebí speciální aplikace, které zatím nejsou dostupné v češtině. Jedinou výjimkou je Altíkův komunikátor, který představil Jiří Menšík ze sdružení Petit. Jde o první českou aplikaci pro tablety určenou pro potřeby alternativní a augmentativní komunikace.
 
Jak v dalším vystoupení uvedla ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků, zvýšený zájem o tyto technologie se projevil i tím, že poslední dobou velice stoupl počet žádostí o příspěvky na zakoupení iPadu či dalších tabletů. Nejdříve se v nadaci domnívali, že jde o nadstardandní pomůcku, na kterou nebudou přispívat, ale po bližším seznámení změnili názor a podařilo se jim sehnat sponzora, který vytvoří iPadový fond, takže Konto Bariéry bude moci uspokojovat žádosti rodičů dětí, které tuto pomůcku nutně potřebují.
 
Další využití tabletů si vyzkoušeli neslyšící účastníci konference, kterým středisko Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně zapůjčilo 18 iPadů, na nichž mohli sledovat simultánní přepis přednášek, jenž byl současně promítán i na plátno.
 
Tlumočnický a přepisovatelský koncert zažili účastníci při přednášce představitelů německé firmy VerbaVoice, která zajišťuje na dálku tlumočení do znakového jazyka anebo přepis mluvené řeči pro neslyšící nebo těžce nedoslýchavé osoby, jimž se text zobrazuje na monitoru počítače, tabletu či na chytrém mobilu. Kompenzuje tak nedostatek tlumočníků a přepisovatelů v Německu, kteří nestačí uspokojovat komunikační potřeby osob se sluchovým postižením. K unikátní situaci došlo, když přednášející odpovídala na dotaz v německém znakovém jazyce, její odpovědi tlumočil kolega do mezinárodního znakového systému a čeští tlumočníci z mezinárodního do českého znakového jazyka a mluvené češtiny, kterou přepisovatelé převáděli simultánně do textové podoby. Přitom nikdo neměl pocit, že by něco bylo nedobře vyjádřeno, špatně přetlumočeno - i nezasvěcení se přesvědčili, že znakové jazyky jsou plnohodnotné.
 
Živou diskusi vyvolalo představení služby Hovor neslyšící, kterou poskytuje zdarma společnost Telefónica Česká republika, generální partner konference INSPO. Lidé s vadou sluchu mohou zadat na svém psacím telefonu bezplatnou linku 800 143 143 a operátorka přetlumočí jejich textovou zprávu adresátovi. V roce 2011 obsloužila tato linka 14 500 požadavků.
 
 „To, aby naše služby byly dostupné pro každého zákazníka, je pro nás jednou z priorit. Právě proto provozujeme službu Hovor pro neslyšící, proto v našem portfoliu najdete speciální produkty a  služby pro zákazníky se specifickými potřebami a stejný důvod nás vedl k tomu, abychom právě v přístupu k těmto zákazníkům vyškolili naše O2 Guru, kteří vám od 1. dubna na vybraných O2 prodejnách poradí s čímkoliv budete potřebovat,“ uvedla Petra Šebo, specialistka společenské odpovědnosti Telefóniky.
 
Na konferenci zaznělo 25 přednášek na nejrůznější témata týkající se využití informačních  a telekomunikačních technologií ve prospěch lidí s různými druhy zdravotního postižení. Již tradičně zde byly také vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Do jejího osmého ročníku přihlásili autoři se zdravotním postižením 34 soutěžních příspěvků. Vítězem se stal nevidomý Jaroslav Čajka, který získal  chytrý telefon a USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica.  
 
Konferenci INSPO pořádá již podvanácté BMI sdružení s pomocí sdružení Křižovatka.cz. Generálním partnerem je Telefónica Česká republika, partnery jsou AutoCont CZ a Konto Bariéry, konferenci podpořili bezplatnými službami či výraznými slevami Kongresové centrum Praha, Zátiší Group, PromoPro, Guarant International či zajištěním internetového připojení ing. Adéla Kolouchová. Mediálním partnerem konference INSPO je portál Helpnet.cz, na jehož stránkách www.helpnet.cz/inspo budou umístěny všechny soutěžní příspěvky, stejně jako sborník konference a prezentace přednášejících. 
 
Klíčová slova: