Inovace a nové přístupy

Zjednodušené projektové záměry přijímá Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu do 31. srpna 2022.

Součástí vyhlášeného Hlavního grantového řízení na rok 2023 je také speciální program Inovace a nové přístupy. V rámci tohoto programu chceme motivovat a podpořit organizace při vytváření a testování nových služeb, pomůcek a postupů při práci s klienty se zrakovým postižením.

Jde nám o to, abychom se společně novým způsobem podívaly na stávající problémy nebo se začali věnovat řešení problémů, kterým budou lidé se zrakovým postižením čelit v blízké budoucnosti.

Chceme chytnout každou příležitost, která umožní lidem se zrakovým postižením žít dle svých možností samostatný a smysluplný život.

Chceme spolu s vámi hledat nové cesty, jak například profesionalizovat asistenty pedagogů pro žáky a studenty se zrakovou vadou, jak zlepšit klíčové dovednosti žáků a studentů se zrakovým postižením v běžných školách a motivovat je ke studiu i výběru vhodného zaměstnání, jak zvýšit dostupnost průvodcovských služeb a kapacity instruktorů prostorové orientace v jednotlivých krajích, jak zvýšit zájem o studium tyflopedie a práci v sociálních službách zaměřených na zrakově postižené. A to je jen zlomek těch skutečných výzev, které vy jako lidé z praxe jistě pozorujete a zabýváte se jimi.

Vzorem úspěšného inovačního projektu z loňského roku může být například projekt Dispečink přístupnosti digitálního prostředí při středisku Teiresiás Masarykovy univerzity. Více se dočtete zde.

V tomto programu se oproti standardním žádostem podává zjednodušený projektový záměr – stačí nám vědět, jaký problém a proč řešíte, jak ho chcete řešit v budoucnu, jaké jsou vaše cíle a finanční požadavky a kolik času vám práce na projektu zabere. Žádost je nutno podat nejpozději do 31. 8. 2022 (00:00).

Chcete se do programu také přihlásit a hledat společně s námi a dalšími partnery odpovědi na stávající i budoucí výzvy? Více informací a žádost najdete v linku zde: :https://svetluska.rozhlas.cz/vyhlaseni-hlavniho-grantoveho-rizeni-pro-organizace-na-rok-2023-8788027

 

Monika Pailová

Klíčová slova: