Informační servis pro seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. pokračuje v projektu i v roce 2024, noví zájemci o zasílání informací se mohou přihlásit. 

STP V ČR  pokračoval v roce 2023 v realizaci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“. Aktivity tohoto projektu jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V rámci projektu jsme během roku 2023 průběžně zveřejňovali na stránkách STP v ČR z. s. https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/ informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj.

Díky tomuto informačnímu servisu mohou senioři získávat užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace jsme také rozesílali e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup.

Ve zveřejňování a rozesílání informací pro seniory budeme pokračovat i v roce 2024. Můžete se nám tedy přihlásit, pokud byste o zasílání informačních e-mailů měli nově zájem, nebo můžete jednoduše informace sledovat na našich webových stránkách.

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace o projektu můžete získat na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty-mpsv/informacni-servis/.  

 

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších lidí se zdravotním postižením a seniorů. Více informací o organizaci najdete na stránkách www.svaztp.cz.

Klíčová slova: