Informační servis i vzdělávací semináře

21.12.2013 16:43

Končí projekt Svazu tělesně postižených v České republice.

STP v ČR v prosinci 2013 dokončuje realizaci projektu s názvem „Aktivní senioři - celoroční informační servis pro seniory a vzdělávací semináře k pohybovým aktivitám seniorů“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu České republiky, z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
V rámci projektu jsme po celý rok 2013 zveřejňovali na stránkách STP v ČR, o.s. http://www.svaztp.cz/akce/1368 informace pro seniory zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získávali senioři užitečné kontakty, nabídky a přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace jsme také rozesílali e-mailem, aby k nim zájemci měli snadnější přístup.
Druhou částí projektu byly semináře pro pracovníky STP v ČR, o.s., kteří pravidelně organizují a realizují pohybové aktivity a rekondiční programy pro seniory. Seminářů se v září a říjnu 2013 zúčastnilo celkem 34 osob. Na seminářích byli účastníci teoreticky i prakticky seznámeni s vhodnými pohybovými aktivitami a cvičením pro seniory. Účast na seminářích pomohla pracovníkům vylepšit způsoby cvičení se seniory, uplatnit nové metody a pracovníci také získali novou inspiraci a povzbuzení pro další práci se seniory. Pro seniory, kteří se daných pohybových aktivit v organizacích účastní, budou kvalitnější pohybové aktivity přínosem pro jejich zdravotní stav a celkovou kondici.
 
Informace o projektu můžete získat na stránkách http://www.svaztp.cz/mpsv/1370.
Alena Říhová
Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.
 
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Více informací o organizaci najdete na stránkách www. svaztp.cz.
Klíčová slova: