Informační a komunikační technologie v sociálních službách

20.05.2012 16:46

Jejich využíváním se na šesti stranách zabývá květnové číslo časopisu Sociální služby.

Květnové vydání odborného měsíčníku Sociální služby se na šesti stranách dotýká využívání moderních informačních a komunikačních technologií v prostředí sociálních služeb. Tyto technologie umožňují nejen další zkvalitnění péče při současné prokazatelné úspoře nákladů, ale také prodlužují dobu, po kterou mohou například senioři navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu zůstávat v domácím prostředí, mimo ústavní péči.
Článek Tomáše Ammera a Petra Moláčka se zabývá novými asistivními technologiemi umožňujícími monitoring osob v jejich přirozeném prostředí a různé formy dálkové zdravotní i sociální péče prostřednictvím hlasové, textové či obrazové komunikace pacienta, resp. uživatele, se zdravotníky a sociálními pracovníky. S tímto tématem úzce koresponduje také první část dvoudílného představení sociální služby tísňová péče zpracovaná Robertem Pitrákem, Ladou Habrcetlovou a dalšími pracovníky občanského sdružení Život 90.
Především managementu jsou určeny další dva články. První (Čupka, Koldinská, Syrový, Veselka) představuje specifický systém řízení kvality sociálních služeb QMSS určený především zralým a motivovaným organizacím, které usilují o kontinuální zvyšování kvality nad rámec požadavků standardů kvality sociálních služeb. Ve druhém se pracovníci občanského sdružení Proutek (Furmaníková, Kostečka) věnují procesu řízení (plánování, realizace) změn v organizacích.
V dalších textech vydání se mj. Petra Štarková zabývá specifiky závislostí u osob s handicapem, Veronika Jurečková představuje v druhém pokračování seriálu o aromaterapii éterické oleje, Ota Pačesová seznamuje čtenáře se způsoby komunikace hluchoslepých, Marcela Hauke se v posledním dílu své trilogie o etických dilematech věnuje problematice nabízení pomoci a přebírání kontroly při poskytování sociálních služeb, Daniela Lusková z MPSV v právní poradně odpovídá na otázky vznikající kolem požadavků na bezúhonnost osob vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách a nechybí ani řada dalších článků pravidelných rubrik a mnoho užitečných informací.
 
Zdeněk Kašpárek
Klíčová slova: