Individuální podpora na cestě do práce

22.04.2013 9:41

Nový projekt Agentury Pondělí má za dobu své existence podpořit až 16 osob s postižením, které se připravovaly na hledání zaměstnání, práci si s podporou asistenta našly a nyní na otevřeném trhu práce pracují.

Od dubna tohoto roku začal v Agentuře Pondělí probíhat nový projekt s názvem Individuální podpora na cestě do práce. Ten bude po dobu dvou let pomáhat lidem s postižením při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce. Podpora, kterou nový projekt nabízí, směřuje jak k člověku, který se na hledání nové práce připravuje, tak k zaměstnavateli, který takového člověka zaměstná. Nabízí se tu totiž možnost přispět takovému zaměstnavateli formou měsíčních příspěvků na mzdu.  
„Projekt má za dobu své existence podpořit až 16 osob s postižením, které se připravovaly na hledání zaměstnání, práci si s podporou asistenta našly a nyní na otevřeném trhu práce pracují,“ říká k projektu Eva Mánková, která má na starosti celou jeho koordinaci. A dodává: „„Rádi bychom oslovili zaměstnavatele z celého výběžku, jak ty, kteří již na trhu práce fungují, tak ty, kteří teprve svou činnost rozjíždějí.“
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Agentura Pondělí, která projekt realizuje, je nezisková organizace působící v sociálních službách ve Šluknovském výběžku již od roku 2001. Věnuje se podpoře lidí s různým typem zdravotního postižení.
Bližší informace na www.agenturapondeli.cz, telefonu 412 334 046 či mobilu 775 714 492.
Kamila Staňková
Klíčová slova: