Individuální dotace Jihomoravského kraje 2022

Dotace jsou určeny pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů. Lhůta pro podávání žádostí končí 31. 10. 2022.

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost je 25 000 Kč. 

Podrobnosti jsou na stránkách Jihomoravského kraje. 

Klíčová slova: