I slova léčí

Čtvrtý ročník mezioborové konference se zaměří 20. listopadu v Praze na specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými.

Komunikace zdravotníků s onkologicky nemocnými představuje základ úspěšné spolupráce na léčbě. Díky ní mohou nemocní získat potřebnou důvěru nejen v lékaře, ale i v léčbu. Této oblasti se v ČR věnuje zatím jen málo prostoru jak při vzdělávání zdravotníků, tak v emancipaci nemocných. Jednou z akcí, která toto téma otevírá, je letošní ročník konference s názvem I slova léčí.

Čtvrtý ročník mezioborové konference s názvem I slova léčí, tradičně zaměřené na psychosociální problematiku lidí s rakovinou, se bude věnovat specifikům komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými. Akci pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Již 20. listopadu 2019 se v konferenčním centru GreenPoint setkají lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci a pacienti, aby sdíleli své znalosti i dovednosti a dozvěděli se něco nového.

Jak vyplývá z výzkumů psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR, které Amelie, z.s. realizuje, pro úspěšnou léčbu potřebují onkologicky nemocní cítit nejen naději, ale i optimismus a sílu. To mohou podporovat všichni, kdo mají k lidem s rakovinou blízko. Pro nemocné je však důležité, aby jim vedle vlastní podpory či pomoci v jejich nejbližším okolí, byla poskytována také podpora ze stran profesionálů.

Zejména lékaři jsou pro nemocné velmi důležití. „Celé týmy profesionálů a laiků okolo každého nemocného mohou nabízet pomoc, která ve svém celku dává to, co nyní mnohdy schází,“ říká předsedkyně spolku Amelie Šárka Slavíková.

„Důležité je i to, že profesionálové mohou počítat s pacientskými organizacemi či neziskovým sektorem, který může vhodně doplnit nabídku služeb. I proto je dobré, když se odborníci orientují v možnostech spolupráce s laiky. Rádi bychom, aby se na konferenci vyměňovaly názory, sdílely zkušenosti a všichni měli možnost se od sebe učit,“ doplňuje Slavíková.

Program konference nabízí vedle hostů z Čech i zahraničí také zajímavé workshopy. Ty cílí právě na důležitost spolupráce a komunikace a pomohou přenést slova do praxe. "Komunikace je velmi důležitá pro nemocné, blízké a je stále aktuální i napříč všemi pomáhajícími profesemi. Její zlepšení v týmech může pomoci při personálním nedostatku, přetížení a jako prevence vyhoření, " upřesňuje Laura Janáčková, jedna z lektorek workshopů.

Více o konferenci či výzkumech na www.amelie-zs.cz

Tereza Kvapil Pokorná

Klíčová slova: