I my chceme pracovat

04.04.2012 21:19

Projekt Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením nabízí účast v různých vzdělávacích kurzech. Všechny kurzy jsou zdarma a budou tlumočeny do ZJ nebo bude zajištěn simultánní přepis (podle složení účastníků).

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR bude realizovat po dobu dvou a půl let projekt I my chceme pracovat! Projekt je dotovaný z Evropské unie v operačním programu OP Praha Adaptabilita a je zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením.

Sluchově postižení účastníci projektu budou mít možnost absolvovat různé vzdělávací kurzy. Cílem vzdělávacích kurzů je zvýšení znalostí a dovedností, které účastníkům umožní získání či udržení si pracovního místa na trhu práce. Všichni absolventi kurzů budou podpořeni při hledání pracovního uplatnění. Kapacita zájemců o kurzy je max. 55 lidí.

Na vzdělávací část bude navazovat program tréninkového zaměstnání, kde 12 úspěšných absolventů kurzů získá pracovní místo, které bude v rámci projektu po dobu 6. měsíců finančně podporováno.

V nejbližší době se bude realizovat kurz finanční gramotnosti, kurz počítačových dovedností a masérský rekvalifikační kurz. Přihlášku na kurzy a více informací zájemci najdou na www.snncr.cz. Informace o kurzech jsou zde i přeznakovány do českého znakového jazyka.

*projekt SNN:*

*Kurz finanční gramotnosti*
(Umíte hospodařit se svými penězi? Spoření, důchodová reforma, půjčky a úvěry, financování bydlení, pojištění majetku, investice, jak chránit své
peníze.)

18. 4.
9. 5.
16. 5.
30. 5.
13. 6.
ještě jeden termín přednášky v červnu bude upřesněn

vždy od 16:00 do 19:15 hodin

Místo konání: SNN v ČR, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 Karlín

*kurz finanční gramotnosti*

*Masérský rekvalifikační kurz*

23. - 27. 4.
7. - 11. 5.
21. - 25. 5.

vždy od 9:00 - 17:00 hodin

Místo konání: Centrum denních služeb SNN v ČR, Darwinova 24, 143 00 Praha
12 - Modřany

*rekvalifikační masérský kurz *

*Kurz počítačových dovedností*
(Začátečnický kurz práce s počítačem - Word, Excel, Power Point, Internet Explorer atd.)

4. - 12.6.2012
vždy od 9:00 - 16:00 hodin
13.6. od 9:00 do 12:00 hodin

Místo konání: Centrum denních služeb SNN v ČR, Darwinova 24, 143 00 Praha
12 - Modřany

*kurz počítačových dovedností*

Všechny kurzy jsou zdarma a budou tlumočeny do ZJ nebo bude zajištěn simultánní přepis (podle složení účastníků).

Podmínkou účasti v projektu:
* produktivní věk (od 18 let do nástupu do starobního důchodu)
* sluchová vada různého typu
* trvalé bydliště v Praze nebo alespoň dlouhodobý pobyt v Praze, který je možný doložit.

O projektu Vás budeme průběžně informovat, především budeme zasílat informace o chystaných kurzech. Na podzim se připravují kurzy znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením, kurzy lektorování znakového jazyka (pro budoucí lektroy ZJ) a kurz Českého jazyka pro osoby se sluchovým postižením. Na jaře 2013 pak proběhne kurz pro pracovníky v sociálních službách, opět kurzy finanční gramotnosti a PC dovedností - pro pokročilé.

Klíčová slova: