Hrozí, že někteří pacienti přijdou o své zastoupení

Hájí zájmy konkrétních skupin pacientů a jsou registrované při ministerstvu zdravotnictví. Přesto již brzy nemusejí být pacientskými organizacemi. Přesně to hrozí celkem čtrnácti etablovaným pacientským organizacím v Česku, které nejsou formálně zapsaným spolkem, ale mají právní formu obecně prospěšné společnosti nebo zapsaného ústavu. S jejich vyřazením ze skupiny pacientských organizací jen kvůli jejich právní formě počítá ministerský návrh, který byl prostřednictvím poslaneckého návrhu načten ve sněmovním Výboru pro zdravotnictví k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem se mají poslanci ve II. čtení zabývat již na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny.

Pacientská sekce Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) varuje, že v případě přijetí návrhu ve stávající verzi ztratí tisíce pacientů v České republice své obhájce a možnost podílet se jejich prostřednictvím na spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi v rámci zdravotního systému.

O postavení pacientské organizace by přišla například Debra ČR, která jako jediná v České republice pomáhá pacientům s tzv. nemocí motýlích křídel, organizace Popálky, která se věnuje lidem po úraze popálením, nebo Národní ústav pro autismus.

Návrh je diskriminační, dost možná protiústavní a poškodí tisíce pacientů v České republice. Do pacientského sektoru zatne klín, aniž by bylo zřejmé, co za tlakem na jeho přijetí stojí,“ komentuje návrh Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Připomíná v té souvislosti, že s návrhem přišlo ministerstvo zdravotnictví již v průběhu přípravy zákona o zdravotních službách, který však nikdy nedoputoval do legislativního procesu. Kritické připomínky k zákonu z vnějšího připomínkového řízení ministerstvo doposud nevypořádalo.

Považujeme za nefér jednání, že se nyní totožný a sporný návrh objevil v tichosti znovu jako pozměňovací návrh k jinému zákonu. Dotčené organizace ani neměly možnost zareagovat a k návrhu se vyjádřit,“ upozorňuje Šedivý.

Podle Šedivého není možné, aby organizace vyřešily svou situaci změnou právní formy. Podle současné legislativy by musely formálně zaniknout a ustavit se jako zapsaný spolek. Tím by ovšem přišly o celou svou historii.

„Bylo by absurdní nutit organizace podstupovat tuto složitou anabázi. Jedná se o dobře fungující a stabilní organizace, které si umějí shánět finance na svou práci, a takovým postupem by mohly přijít o důvěru svých členů, dárců i široké veřejnosti.“

Zástupci AVPO ČR se již obrátili na poslance Výboru pro zdravotnictví a předsedy poslaneckých klubů a k jednání chtějí vyzvat také nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. 

Pana ministra chceme požádat o podporu posunutí II. čtení zákona, aby bylo možné sporný návrh prodiskutovat a najít dobré řešení, které bude prospěšné především pro pacienty. Rozhodně nechceme blokovat projednávání zákona ani zpochybňovat snahu nastavit pravidla fungování pacientského sektoru, pokud budou spravedlivá a transparentní,“ dodává Šedivý.

 

Marek Šedivý

 

Klíčová slova: