Hranice krizové intervence

Kurz určený pro pracovníky v přímé péči, ve službě krizové pomoci připravila Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dvoudenní kurz Hranice krizové intervence lektora Jana Kaňáka NROS úspěšně pilotovala již dříve v programu Včasná pomoc dětem. Kurz je zaměřen na mapování hranic krizové intervence v rámci práce s klienty v krizi.

V kurzu budou účastníci seznámeni nejen s teoretickým rámcem, ale i jak aktivně metodu krizové intervence využívat a jak s krizí, jako specifickým stavem klienta, celkově pracovat.

Kurz proběhne v NROS ve dvou termínech:

2.6. – 3.6. – Hranice krizové intervence – Lektor Jan Kaňák, Ph.D.

13.10. – 14.10. – Hranice krizové intervence – Lektor Jan Kaňák, Ph.D.

Klíčová slova: