Hlavní grantové řízení Světlušky na rok 2022

Brzké vyhlášení dává více času na přípravu a konzultaci projektových žádostí. Jejich příjem je otevřen do 30. září 2021, resp. 31. srpna 2021 (v případě programu Inovace a nové přístupy).

Žádosti do Hlavního grantového řízení na rok 2022 podávejte v uživatelských účtech v aplikaci Granty. Příjem žádostí je otevřen do 30. září 2021

Nově jsme letos otevřeli grantový program Inovace a nové přístupy, otevřený stávajícím i novým žadatelům. Žadatelé v tomto programu procházejí jiným postupem žádosti, vaše projektové záměry ve zjednodušené žádosti zasílejte nejpozději do 31. srpna 2021.

Pročtěte si také novou Pomůcku pro rozlišení přímých a nepřímých nákladů, která vám může být při sestavování rozpočtu velmi nápomocná.

Více informací ke grantovému řízení naleznete v oficiálním vyhlášení (v příloze).

 

 

Harmonogram HGŘ 2022

Příjem a konzultace žádostí

14. června – 30. září 2021

Příjem projektových záměrů do gr. programu: Inovace a nové přístupy

Do 31. srpna 2021

Osobní pohovory s žadateli v gr. programu: Inovace a nové přístupy

6. - 9. září 2021

Formální hodnocení

Průběžné až do 17. října 2021

Věcné hodnocení

18. října až 7. listopadu 2021

Vyhlášení výsledků, podpisy smluv

Od 15. listopadu – 31. prosince 2021

 

Pro ty zájemce o webinář „Jak uspět v grantových řízeních Světlušky“, kteří nestihli dubnový a květnový termín, jsme vyhlásili třetí poslední, a to 13. srpna v čase 10:00-15:00. Je nutné se opět přihlásit přes google formulář a vyplnit dotazník pro účastníky. V případě zájmu o webinář naleznete více informací na stránkách Světlušky.  

Veškeré aktuální informace včetně dokumentů naleznete na webových stránkách Světlušky, v sekci Pro žadatele.

 

Monika Pailová

Klíčová slova: