Historie komunit Neslyšících v ČR očima historika a zároveň syna neslyšících rodičů

28.04.2013 2:00

Na veřejnou přednášku profesora Milana Haunera 3. května na Filozofické fakultě UK zvou pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

Datum, čas: pátek 3. 5. 2013, 9.10-10.40
Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Simultánní tlumočení čeština/český znakový jazyk a simultánní přepis do psané češtiny zajištěny.

Klíčová slova: