Helpnet + vozíčkáři = Pomoc na dvanáctce

18.06.2013 2:00

Pomoc na dvanáctce se jmenuje portál pro sociální oblast, který vznikl na základě veřejné zakázky městské části Praha 12. Po technické stránce je dílem společnosti CZI, bohatý obsah do něj vložili pracovníci BMI sdružení, kteří jej i nadále budou průběžně doplňovat o aktuální události. Portál najdete od včerejšího oficiálního spuštění na adrese http://p12.helpnet.cz, což napovídá, že je propojen s portálem Helpnet, který provozuje BMI sdružení. Portál je zajímavý nejen zapojením velkého počtu vozíčkářů do jeho tvorby, ale i komplexností a provázaností informací.

Jaroslav Winter, šéfredaktor Helpnetu i Pomoci na dvanáctce, vysoce ocenil spolupráci s radní Městské části Praha 12 Danielou Rázkovou, vedoucím odboru sociálních věcí Ladislavem Markem a vedoucím  oddělení informačních technologií Vojtěchem Pauchem, díky které se podařilo vytvořit velmi přehlednou strukturu portálu a začlenit do ní velké množství informací zajímajících cílové skupiny portálu.
Nejobsažnější jsou sekce pro osoby se zdravotním postižením a seniory, ale dostatek užitečných informací nabízejí i sekce, jejichž problematika je v gesci oddělení sociální prevence či oddělení péče o rodinu a děti. V samostatných rubrikách jsou utříděny také informace týkající se dávek, sociálních služeb,  grantů či komunitního plánování. Stránky portálu jsou propojeny tak, aby se návštěvník z jednoho místa dostal ke všemu, co potřebuje vědět k dané záležitosti a nemusel to složitě vyhledávat. Například velmi snadno zjistí, jaké sociální služby existují a kdo je poskytuje na území Prahy 12, případně celého hlavního města.
Při tvorbě portálu byly využity nejen dlouholeté zkušenosti šéfredaktora Helpnetu, ale současní pracovníci BMI sdružení, vesměs vozíčkáři, podrobně prozkoumali, jak je sociální problematika zpracována na portálech všech krajů a desítek měst,  a o některé dobré nápady pak Pomoc na dvanáctce obohatili.
Součástí portálu je rovněž poradna, kalendář akcí a do rubriky Pracovní nabídky jsou denně přidávány odkazy na nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením z několika zdrojů. Nechybí  ani aktuální články a jejich přehled nabízí týdenní elektronický newsletter, který si může nechat zasílat každý zájemce jen na základě vložení své e-mailové adresy. I když primárně jsou informace na portálu určeny pro obyvatele Prahy 12 a například nabídky zaměstnání jsou vybírány pouze z Prahy nebo takové, které lze vykonávat z domova, velkou část informací mohou využít i zájemci odjinud. 
(lb)
Klíčová slova: