Hedviko, můžu k vám přijít?

05.04.2012 23:28

Putovní výstava, která se uskuteční v přízemí Regionálního centra Olomouc od 16. do 25. dubna, bude informovat o činnosti Mamma HELP center, které jsou dnes otevřeny už v sedmi městech.

Může to být každá z nás – Anna, Helena, Lucie, Katka… Žena, která onemocněla obávanou civilizační chorobou, rakovinou prsu. Pro ženy ze sdružení Mamma HELP se symbolem pomoci v takové situaci stala vlídná, přívětivá HEDVIKA. Ta zaštiťuje veškeré aktivity tohoto sdružení, protože toho o rakovině ví hodně a umí naslouchat, poradit, motivovat, pomáhat.

Hedviko, můžu k vám přijít? Tak zní název putovní výstavy, která bude v přízemí Regionálního centra Olomouc k vidění od 16. do 25. dubna. Návštěvníci se na ní mohou dovědět mnoho zajímavého o činnosti Mamma HELP center, které jsou dnes otevřeny už v sedmi městech. A také získat cenné informace ohledně zákeřné nemoci, jejíž důsledky nepostihují jen samotnou pacientku (ročně onemocní v České republice rakovinou prsu více než 6 000 žen), ale také její rodinu. Důležitá je prevence a osvěta, protože jen při včasně zahájené léčbě je vysoká šance na uzdravení.

„Chceme veřejnost seznámit s nejrůznějšími informacemi, které jsou důležité pro ženy a jejich rodiny. Velký důraz klademe na empatii a pochopení, vycházíme z naší osobní zkušenosti s touto nemocí,“ říká koordinátorka olomouckého Mamma HELP centra Karla Otavová, vyléčená pacientka a maminka roční Zdeničky.

Výstava pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michaela Fischera bude zahájena 16. dubna v 17 hodin, při vernisáži zahraje kytarové kvarteto ze ZUŠ Žerotín.

Pacientská organizace Mamma HELP
Sdružuje ženy s rakovinou prsu, jejich blízké, zdravotníky i sympatizanty. Sdružení má celostátní charakter a provozuje síť denně dostupných center, otevřených pro veřejnost. Tyto poradny poskytují  bezplatně informace související s onemocněním, léčbou a rekonvalescencí, ale také psychosociální podporu pacientkám a jejich rodinám. V Mamma HELP centrech pracují výhradně vyléčené pacientky, které mohou klientkám nabídnout hlavně osobní zkušenost s nemocí a vhodně je motivovat. Každé centrum má svého odborného garanta – v Olomouci je to MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., zástupce přednosty onkologické kliniky FN Olomouc./

Marie Hovadíková

Klíčová slova: