Harlan Lane a historie Neslyšících komunit

14.10.2012 15:27

Na přednášku Josefa Fulky 19. října zvou pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících FF UK v Praze.

Simultánní tlumočení čeština/český znakový jazyk a simultánní přepis mluvené češtiny jsou zajištěny. Další informace v pozvánce.

Klíčová slova: