Happening na ministerstvu zdravotnictví přinesl první výsledky

06.05.2012 20:16

Všechny tři zúčastněné organizace budou pravidelně dostávat všechny připravované zákonné normy ještě ve fázi vnitřního připomínkového řízení tak, aby bylo možné vznášet v předstihu připomínky a návrhy. To je první z konkrétních výsledků, k nimž dal podnět happening, který v budově ministerstva zdravotnictví zorganizovaly 25. dubna Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Svaz pacientů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Další výsledky přibližuje informace předsedy NRZP ČR Václava Krásy.

Vážení přátelé,

 

dnes (4.5.2012) se uskutečnilo jednání s ministrem zdravotnictví panem L. Hegerem ve věci komunikace s ministerstvem a připomínkování zákonných norem, které předkládá Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jednání se účastnily NRZP ČR, Svaz pacientů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Jednání se uskutečnilo na základě happeningu, který výše uvedené organizace uskutečnily na MZ ČR 25. 4. 2012 společně s iniciativou Pro Alt.

Prvním bodem jednání byl způsob nastolení vzájemné komunikace a možnost připomínkování všech zákonných norem, které ministerstvo zdravotnictví připravuje. Po krátké diskusi pan ministr L. Heger přislíbil, že všechny tři zúčastněné organizace budou pravidelně dostávat všechny připravované zákonné normy ještě ve fázi vnitřního připomínkového řízení tak, aby bylo možné vznášet v předstihu připomínky a návrhy. Byli jsme ubezpečeni, že tato věc je již rozhodnuta a bude okamžitě realizována.

Druhým bodem jednání byla příprava Nařízení vlády o stanovení dojezdových dob, vyjadřující místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt, vyjadřující časovou dostupnost plánované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče). Výše uvedené organizace poslaly přibližně před 3 týdny svůj návrh na stanovení jednotlivých dojezdových dob, jak u ambulantní tak i lůžkové péče, a zároveň časovou dostupnost plánované hrazené péče. Všechny tři organizace vnímají uvedené Nařízení vlády jako zásadní věc, která v budoucnosti může mít vliv na hustotu sítě zdravotnických zařízení, neboť zdravotní pojišťovny mohou toto Nařízení vlády vzít jako standard a podle toho budou regulovat síť. Po diskusi byl dohodnut následující postup. MZ ČR připraví kompromisní návrh, který odešle organizacím do 18. 5. 2012 a po té bude schůzka s vedením MZ ČR, kde bychom se pokusili najít nějaký kompromis.

Třetím bodem jednání byla vyhláška MZ ČR o personálním zabezpečení poskytování zdravotních služeb. Tato vyhláška je již platná od 1. 4. 2012. Na jednání jsme uvedli, že jsme překvapeni, že tato vyhláška byla vydána, aniž byla diskutována s pacientskými organizacemi a organizacemi pracovníků ve zdravotnictví. Dohodli jsme se, že budeme velmi pečlivě monitorovat, jakým způsobem ovlivní tato vyhláška způsob personálního zabezpečení při poskytování zdravotní péče. Tento minimální standard uvádí například, že v léčebnách dlouhodobě nemocných by byl jeden lékař na 250 pacientů. Konstatoval jsem, že pokud se ukáže, že zdravotnická zařízení využívají této vyhlášky k minimalizování počtu pracovníků ve službě a tato minimalizace má vliv na zdravotní stav osob se zdravotním postižením, budeme velmi důsledně trvat na revizi výše uvedené vyhlášky.

Velmi bouřlivá diskuse probíhala ve věci poplatků za pobyt na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení. Vyzval jsem pana ministra, aby tento poplatek byl časově limitován, maximálně na 30 dní, tak jak je to všude ve světě. Placení poplatků po delší dobu má obrovské sociální dopady na jednotlivé rodiny a tento poplatek již neplní regulační funkci. Pokud musí pacient být v nemocnici déle než 30 dní, tak je zřejmé, že jeho zdravotní stav je natolik vážný, že si již nemoc nevymýšlí a nelze prakticky tuto zdravotní péči zneužít. Pan ministr nás informoval o tom, že MZ ČR čeká na stanovisko Ústavního soudu k této věci a do té doby nebude tuto věc měnit.

Dalšími body jednání bylo zrušení souhlasu obou rodičů při zdravotnickém výkonu. Pan ministr využije svého práva poslance a připraví rychlou novelu, kterou podá jako poslanecký návrh. Bude vyžadován pouze souhlas zákonného zástupce u dětí do 15 let věku. Od 15 do 18 let věku dítěte bude stačit obecné zmocnění pro tyto soby, že mohou samy rozhodovat o tom, jaký zdravotnický výkon jim bude proveden.

 

Vážení přátelé,

dnes se mělo současně uskutečnit jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem J. Drábkem ve věci úprav zákonů sociální reformy. Jednání se neuskutečnilo, neboť pan ministr musí být přítomen hlasování v Poslanecké sněmovně. Jednání bylo přeloženo na pátek 11. 5. 2012 od 7:30 hodin. O jeho průběhu Vás budu informovat.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: