Handicapovaní zmapovali Hradec Králové

27.01.2014 10:18

Helena DOHNALOVÁ, moderátorka:
Lidé s tělesným handicapem mají v Hradci Králové nového pomocníka. Půl roku tam mapovali dobrovolníci z řad vozíčkářů a nevidomých ulice a úřady, aby mohla vzniknout speciální webová aplikace. Ta má právě zdravotně postiženým usnadnit pohyb po městě a magistrátu zase poradit, co je potřeba změnit.

Jarmil MOLÁČEK, nevidomý:
Tady je problém zase vodící linie žádná, jdu po paměti, to je problém, ale snad to zvládnem.

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor:
Za nevidomé město mapoval Jarmil Moláček. V Hradci na mnoha frekventovaných chodnících postrádá signální pásy, podle kterých by se mohl lépe orientovat. A kde se ve městě špatně jezdí vozíčkáři Zdeňku Švarcovi?

Zdeněk ŠVARC, obyvatel Hradce Králové:
Problém je na Velkým náměstí a v okolí, staré město, špatný nájezdy, propadlý nájezdy.

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor:
Zkušenosti handicapovaných s pohybem po městě soustředila webová aplikace, na kterou se zájemci dostanou přes internetové stránky Hradce.

Marek ŠIMŮNEK, vedoucí odboru sociálních věcí:
Byly vybrány trasy na území města Hradce Králové, které propojují významné objekty.

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor:
Červená barva na mapě znamená pro člověka s postižením bariéru. Částečně přístupné objekty a trasy jsou označeny oranžově, plně přístupné zeleně.

Marek ŠIMŮNEK, vedoucí odboru sociálních věcí:
Zajímavostí aplikace jsou také popisy konkrétních tras z pohledu vozíčkářů i nevidomých. Pro nevidomé budou popisy vydány i ve formátu Mp3.

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor:
Město se prý na základě zkušeností handicapovaných bude snažit propojit důležité pěší tepny tak, aby byly překážek v maximální míře zbaveny.

Jiří MORÁVEK, ředitel, Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením:
Doufám, že to bude pokračovat, aby se udělala celková koncepce bezbariérovosti na území města Hradce Králové.

Přemysl ŠRÁMEK, redaktor:
Hradecká radnice do budoucna počítá s mapováním dalších tras a objektů a s pravidelnou aktualizací údajů. Přemysl Šrámek, Česká televize, Hradec Králové.  

Klíčová slova: