Granty Nadace Vinci

06.06.2013 2:00

Uzávěrka je 30. června, žádosti se musí týkat nějakého z předmětů činnosti Nadace.

1) Pracovní příležitosti

1.1. Pracovní integrace
1.2. Školení a kvalifikace
1.3. Doprava do místa práce

2) « Žít společně »

2.1. Mládež a občanství
2.2. Sociální začlenění
2.3. Přístup k bydlení

Přednost bude dávána inovačním projektům v porovnání s řešenými tématy.

  • Lokalizace:

    Nadace podporuje projekty realizované v České republice.

  • Druhy oprávněných organizací:

    Projekty musí být předkládány všemi druhy občanských sdružení a nebo jinými neziskovými organizacemi, popřípadě firmami zajišťujícími pouze pracovní začlenění formou výdělečné činnosti.
    Musí se jednat o malé, nepolitické a nábožensky neorientované organizace. Nadace nefinancuje vedení sítě sdružení, samosprávné celky, státní zařízení ani individuální projekty.

  • Další informace na stránkách Nadace Vinci.
Klíčová slova: