Granty Nadace BONA

31.03.2012 16:06

Uzávěrka grantového řízení je 30. dubna, cílem je podpora humanitárních projektů a programů právnických osob působících v oblasti zdravotnictví a sociální péče, které používají socioterapeutické programy a alternativní metody léčby a péče, směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti.

Řízení je určeno výlučně právnickým osobám a zejména k těmto účelům vyhlášených grantových témat pro duševně hendikepované osoby: 

  • provoz, rozšiřování, vybavování zařízení chráněného bydlení v rámci psychosociálních sítí, 
  • příspěvky k investiční činnosti směřující k nové výstavbě objektů chráněného bydlení,
  • zajištění provozu socioterapeutických center a farem, 
  • podporu programů hipoterapie a pastorační terapie.

Granty na podporu projektů a programů směřující k integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti budou poskytovány na základě výběrového řízení. 
Na poskytnutí grantu není právní nárok. 

Veškeré informace o vyhlášeném Grantu najdete v  Grantových pravidlech.

Uzávěrka pro podání žádosti o grant Nadace BONA je 30. dubna 2012. 

Žadatelům bude sděleno písemně kladné či záporné stanovisko a to nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí správní rady. 

S kladně vyřízenými žadateli uzavře Nadace BONA smlouvu a zajistí převod finančních prostředků dle podmínek ve smlouvě. 
Žadatele předem upozorňujeme, že výnos Nadace BONA z finančních prostředků NIF pro grantové řízení činí

299 072,80 Kč (k rozdělení celých 100% výnosů).

z toho:

NIF  I  = 111 630,80 Kč (za období od 10.12.2010 do 10.12.2011)
NIF II  = 187 442,00 Kč (za období od 12.12.2010 do 12.12.2011)
 

 k rozdělení 299 072,80 Kč = 100% výnosů
 
Případné další informace lze směřovat na e-mail/adresu Nadace BONA:
nadacebona@nadacebona.cz
 
 
Soubory ke stažení:

Formuláře žádosti o Grant NB z NIF Formuláře žádosti o Grant NB z NIF.rtf Formuláře žádosti o Grant NB z NIF.zip
Grantová pravidla NIF Nadace BONA Grantová pravidla NIF Nadace BONA.doc Grantová pravidla NIF Nadace BONA.zip Grantová pravidla NIF Nadace BONA

Zdroj: Nadace BONA

Klíčová slova: