Granty, dotace, soutěže

Program 3P

05.10.2019 13:15

Do 4. listopadu 2019 mohou žádat neziskové organizace o nekomerční půjčku na realizaci projektů, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

02.10.2019 14:05

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ocenila čtyři osobnosti a kolektivy za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří v České republice.

Dotace Ministerstva zdravotnictví

01.10.2019 13:07

Uzávěrka příjmu žádostí v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 je 31. října 2019.

Dotace pro neziskovky pro rok 2020

29.09.2019 14:47

Vláda schválila dokument Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020 a zveřejnila též Přehled dotačních programů pro NNO ze státního rozpočtu pro rok 2020.

Nadace Dětský mozek

29.09.2019 13:50

O nadační příspěvek mohou žádat do 31.10.2019 fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému, nebo jejich zákonní zástupci. dále právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému.

Stránky