Granty, dotace, soutěže

Výroční Cena Makropulos

13.10.2019 14:58

Ocenění za rok 2019 získal spolek „soft palm“, provozovatel Hospice Malovická.

Vy rozhodujete, my pomáháme

12.10.2019 19:03

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu, který je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice.

Navzdory bariérám

09.10.2019 10:37

To je téma fotografické soutěže Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, jejíž uzávěrka je již 15. října 2019.

Dotace Plzeňského kraje

05.10.2019 15:27

Žádosti v rámci Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 je možné podávat od 31.10.2019 do 4.12.2019.

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele

05.10.2019 14:39

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí nový program S-podnik, jehož cílem je podpořit malé a střední sociální podniky, a to ve formě zvýhodněných úvěrů a poradenství.

Podpora paliativní hospicové péče

05.10.2019 13:49

Žádosti o dotace Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2020 je možné podávat do 31.10.2019. 

Program 3P

05.10.2019 13:15

Do 4. listopadu 2019 mohou žádat neziskové organizace o nekomerční půjčku na realizaci projektů, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

02.10.2019 14:05

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ocenila čtyři osobnosti a kolektivy za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorek a seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří v České republice.

Stránky