Granty, dotace, soutěže

Křišťálový kamínek 2022

22.08.2022 12:39

Nominace osobností a organizací k ocenění za jejich nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem je možné podávat do 16. září 2022.

Vyhlášen VI. ročník ocenění Gratias

21.08.2022 10:05

Sociální pracovníky a sociální pracovnice, přispívající k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, je možné nominovat do 31. říjma 2022.

Inovace a nové přístupy

21.08.2022 9:52

Zjednodušené projektové záměry přijímá Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu do 31. srpna 2022.

Dotace Ministerstva kultury

14.08.2022 11:40

Dotační program Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů na rok 2023 má uzávěrku přijímání žádostí 16. září 2022.

Fond vzdělávání 2022

14.08.2022 11:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Žádosti přijímá do 25. srpna 2022.

Jak být sám sebou

14.08.2022 10:41

Knihu s podtitulem Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma. 

Výzva Nadačního fondu Ozvěna

07.08.2022 14:43

O grant na pořízení sluchadel, příslušenství ke sluchadlům, pojištění sluchadel a dalších kompenzačních pomůcky pro děti se sluchovým postižením je možné žádat do 26. srpna 2022.

Stránky