Grantový program Think Big

17.11.2013 15:52

Výzva pro přihlašování projektů je otevřena do 16. prosince, podporu mohou získat nápady mladých lidí ve věku 15 až 26 let.

Program podporuje mladé lidi, kteří chtějí získat zkušenosti s řízením vlastního projektu a zároveň udělat něco prospěšného pro své okolí. Jednotlivci nebo týmy mohou díky programu získat finanční podporu v první fázi (level 1) ve výši až 10 000 Kč, úspěšní příjemci mohou ve druhé fázi (level 2) získat až 70 000 Kč.

Výzva pro přihlašování projektů je otevřena do 16. 12. 2013 do 14:00.

Program realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Dosud podpořil přes 700 projektů 37 miliony korun. V předchozí výzvě šlo o každý třetí přihlášený projekt. Každý podpořený tým či jednotlivec navíc získá cenné vzdělání praktických dovedností, jako jsou prezentační dovednosti nebo projektové řízení.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách programu Think Big (www.o2thinkbig.cz).

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se přihlášení či zaměření vašeho projektu si přečtěte pravidla programu Think Big, nebo kontaktujte tým Think Big na emailu info@o2thinkbig.cz nebo na telefonních číslech 724 001 060 a 724 001 061 (od 9:00 do 17:00), případně na Facebooku http://www.facebook.com/o2thinkbigcz.

Klíčová slova: