Grantový program MONETA

Organizace mohou žádat Nadaci MONETA Clementia o podporu do 30. dubna 2024.

O programu: 

Smyslem grantového programu je pomoci organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a podporu ochrany životního prostředí, ale zároveň také zapojit naše zaměstnance. Jsou to totiž právě oni, kdo v rámci grantového programu sami navrhují, jakou organizaci chtějí podpořit a stávají se tak jejich pomyslnými ambasadory. 

Podpora z grantového programu může být poskytnuta například na:

  • Zdravotnické a kompenzační pomůcky pro klienty organizací
  • Výtvarný a jiný materiál či pomůcky pro realizaci aktivit vedených v projektu
  • Odměny sociálních a zdravotních pracovníků s uvedením cílové skupiny přijímající péči
  • Odměny lektorů vzdělávacích či sportovních aktivit s uvedením cílové skupiny
  • Zajištění prostor pro realizaci aktivit uvedených v projektu (např. tělocvičny, učebny apod.)
  • Nákup vybavení sloužících k realizaci aktivit uvedených v projektu (pracovní stoly, keramické pece, nářadí apod.)
  • Zajištění dopravních prostředků nebo pohonných hmot v souvislosti s aktivitami v projektu (např. doprava klientů organizace či zajištění asistenčních služeb apod.)

Oprávnění žadatelé:

O podporu v rámci grantového programu mohou žádat všechny organizace, které se zaměřují na jakoukoliv formu pomoci znevýhodněným dětem, dospělým a seniorům nebo se zabývají ochranou životního prostředí.

Bližší informace na stránkách Nadace MONETA Clementia.

Klíčová slova: