Grantové řízení Nadace Leontinka

18.03.2013 9:08

Žádosti o podporu jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem a studentům se zrakovým či kombinovaným postižením, je možné podávat do 29. dubna 2013.

Nadace Leontinka vyhlašuje grantové řízení 2013. Řádně vyplněné žádosti budou přijímány v písemné podobě s originálem podpisu žadatele či zákonného zástupce do 29.4.2013 včetně. Výsledky budou jednotlivcům sdělovány prostřednictvím mailu nejpozději do 31.5.2013.

Žádosti doručené mimo termín grantového řízení jsou zaevidovány a zařazeny do dalšího roku. 

O grant mohou požádat :

*občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů
*obecně prospěšné společnosti
*církevní právnické osoby
*fyzické osoby a další subjekty

Podmínky a formuláře naleznete ke stažení níže!

Neúplné či nesprávně vyplněné žádosti budou vyřazeny!


Kontakt:

Iveta Kučerová
Nadace LEONTINKA
Karlovarská 1104/14
163 00 Praha 6

kucerova@nadaceleontinka.cz
http://www.nadaceleontinka.cz/

telefon: +420 235 097 637

KE STAŽENÍ

Zdroj: Nadace Leontinka

Klíčová slova: