Grantové programy Jihočeského kraje

08.12.2013 21:13

Žádosti je možné podávat do 8. ledna 2014.

Zájemci mohou začít žádat o peníze z Grantových programů Jihočeského kraje. V roce 2014 na ně čeká 270 milionů korun. To odpovídá částce, která byla na granty a dotace vyčleněna v letošním roce i letech minulých. Jihočeský kraj nesnižuje svou podporu všem, kteří se o ni hlásí.

Jednotlivé grantové programy budou vyhlašovány ve vlnách, označených číslem jedna až tři. O tzv. jedničky se mohou zájemci ucházet od 6. prosince 2013, tedy den poté, kdy grantový program vyhlásila Rada Jihočeského kraje. Konkrétně sem spadají žádosti na program Úcta k předkům, Podpora a rozvoj protidrogové politiky, Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením, Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích, Podpora sportu, Podpora práce s dětmi a mládeží, Podpora kultury, Podpora muzeí a galerií, Podpora přehlídek a soutěží, Rozvoj venkova a krajiny a Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí. Druhá vlna bude vyhlášena 24. ledna 2014 a třetí v průběhu příštího roku.

Novinkou je, že kraj pro rok 2014 přistoupil ke sjednocení grantových programů, které byly do této doby takzvaně atomizované, tedy že se v rámci rozpočtu schválily nejrůznější granty, které poté administrovaly příslušné odbory. „V rámci zjednodušení přístupu žadatelů k informacím a zjednodušení celého procesu jsme celou grantovou politiku soustředili na jedno místo a tudíž ji zároveň i zpřehlednili,“ uvedl hejtman Jiří Zimola.

Z celkem 270 milionů korun grantové politiky kraje je 94 milionů vyčleněno na Program obnovy venkova. To znamená o čtyři miliony více, než letos. „Jihočeský kraj tak zůstává naprosto nepřekonatelně v čele všech krajů v rámci podpory rozvoje venkova. Jinde totiž mnohdy nedosahuje ani polovinu těchto peněz a někde ani to ne,“ uzavřel hejtman.
Celkový přehled grantové politiky pro rok 2014 najdete na webové stránce kraj-jihocesky.cz.

Klíčová slova: