Grantové kolo Johnson & Johnson

01.07.2013 2:00

Na podporu projektů neziskových organizací na rok 2014, uzávěrka je 9. září 2013.

Podporu mohou získat projekty v těchto oblastech:

  • Zdravotní sestry
  • Paliativní péče
  • Snižování stigmatu zdravotně postižených
  • Hygiena, dospívání a sexuální výchova
  • Péče o dítě a matku

Další informace na stránkách Neziskovky.cz.

Klíčová slova: