Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai

Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji

Grantové řízení spravuje Nadace OSF a je otevřené od 30. července do 24. září 2021 do 14:00. 

Priority a cíle fondu:

  • ochrana životního prostředí
  • podpora občanské společnosti

Harmonogram:

  • otevření grantového kola: 30. července 2021
  • uzávěrka grantového řízení: 24. září 2021 ve 14:00
  • projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách granty.nadaceosf.cz; více v příručce pro žadatele
  • zveřejnění výsledků: listopad 2021

Další informace na webu Nadace OSF.

Klíčová slova: