Grantová výzva Nadace Sirius

11.11.2013 16:00

Cílem je včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy a adaptace na zdravotní postižení dítěte.

Grantové řízení je zaměřeno na projekty obsahující:
  1. Návrhy a vyzkoušení systému detekce a podpory dětem se zdravotním  postižením už od stadia pouhého ohrožení (v nemocnicích, poradnách, rehabilitačních ústavech atd.).
  2. Vypracování postupů, metodik a nástrojů k úspěšné adaptaci dítěte a jeho rodiny, případně jeho komunity na postižení.
  3. Důkladné znalosti oblasti, zpracování poznatků a návrhy na úpravu jednotlivých souvisejících systémů. 
Celková částka k přerozdělení: 20.000.000,- Kč
Informační setkání k V. grantové výzvě se koná 26.11.2013 v 14. hodin v Andel's hotelu Praha. V případě zájmu o účast na tomto setkání je nutné se zaregistrovat do 21.11. 2013 prostřednictvím https://docs.google.com/forms/d/1Hnr5_hHbTU1s30qGRUqJrHIxQfaV-OXOjDA692tWlLo/viewform
Bližší informace o aktuální grantové výzvě Nadace Sirius naleznete na: http://www.nadacesirius.cz/cs/nadace-sirius/grantove-rizeni/aktualni-grantova-vyzva.
Klíčová slova: