Google Grants

06.05.2012 19:19

Do 18. května se mohou neziskovky přihlásit do grantového programu, v němž mohou získat bezplatnou reklamu Google.

V tomto grantovém kole je podpora podmíněna tím, že projekt či činnost neziskové organizace jsou zaměřeny na tato témata: 

- česká kultura a umění

- vtzdělávání na školách

- rozvoj českých a moravských měst.

Více o grantovém programu na stránkách blogu českého Googlu.

Ještě 17 dní (přesněji do 18. května 2012) mají české neziskové organizace na to, aby se přihlásily do našeho programu Google Grants. Cílem tohoto programu je zprostředkovat neziskovám sílu internetové reklamy na Googlu a pomoci jim tak najít nové partnery, dárce nebo dobrovolníky.

Jak se přihlásit?
Jako v každém kole je podmínkou účasti ve výběrovém řízení soulad s obecnými právními podmínkami programu, splnění specifického tématu tohoto kola (najdete níže v textu) a řádně vyplněná přihláška. Grant v podobě bezplatné inzerce v systému Google AdWords obdrží 10 neziskových organizací, které splní dané podmínky a budou na základě přihlášky vybrány odbornou porotou Googlu. Přihlásit se mohou i ty organizace, které v minulých kolech neuspěly.

Protože čtvrté kolo Google Grants bylo vyhlášeno spolu s novým celoročním program "Google pro českou společnost", souvisejí s program i témata tohoto kola:

Popište, jakým způsobem váš projekt nebo organizace přispívá k rozvoji v některé z následujících oblasti: 

  • česká kultura a umění
  • vzdělávání na školách
  • rozvoj českých a moravských měst.

Uzávěrka tohoto kola je

18. května

. Vítězové budou vyhlášení

8. června

na blogu českého Googlu.

Jak co nejlépe připravit svoji přihlášku?

Na základě zkušeností z minulých kol doporučujeme

  • v přihlášce jasně formulovat, jak organizace/konkrétní projekt zapadá do tématu kola (vítáme konkrétní příklady minulých nebo plánovaných aktivit).
  •  v registračních formuláři jasně popsat, kde vidí nezisková organizace přínos Google Grants a reklamy na internetu pro svoji činnost.
  • dbát na kvalitu a aktuálnost webových stránek, protože bez nich nemůže reklama ve vyhledávání efektivně fungovat. Web by měl obsahovat aktuální informace a kontakty a také konkrétní příklady dosavadních aktivit.

Kde hledat další informace o aktivitách Googlu pro neziskové organizace?

Přehled informací o službách Googlu vhodných pro neziskovky najdete na

www.google.com/nonprofits

. Novinky a aktuální informace také najdete na

Google Plus stránce Google for Nonprofits

. Případné dotazy na české Google Grants pište na googlegrants-czech@google.com.

Klíčová slova: