Fotografická soutěž České ILCO

15.04.2012 13:58

Cílem je přiblížit každodenní život stomiků, uzávěrka je 31.7.2012.

Tematické okruhy:
Pozitivní přístup k životu: Koníčky, záliby, fotografie zachycující smích, legraci a pocity štěstí. (Život je krásný.Veselá mysl - půl zdraví. S úsměvem jde všechno líp. I se stomií stojí každý den za to.)

Přátelství: Fotografie rodiny, klubových přátel, akcí klubů, návštěvy nemocných, dobrovolníků atd. (Přátelství je dar. Sám nezmůžu nic. I se stomií mám pro co a pro koho žít. Setkání se stomiky mi pomáhá překonat problémy.)

Další informace na stránkách České ILCO.

Klíčová slova: