Fondy rozvoje měst

19.05.2012 12:30

Příjem žádostí o podporu formou výhodných dlouhodobých úvěrů zahájily Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., a společnost Contera Urban Development Fund s.r.o., jednou z oblastí možné podpory je i zkvalitnění služeb sociální a zdravotní péče.

Každý ze dvou nových fondů rozvoje měst disponuje částkou 170 milionů korun, poskytnutých Regionální radou Moravskoslezsko prostřednictvím iniciativy JESSICA.

Záměry vhodné pro financování prostřednictvím iniciativy JESSICA musí být v souladu s prioritní osou 2 ROP Moravskoslezsko. Mohou se zaměřit například na regeneraci brownfields, infrastrukturu cestovního ruchu nebo výstavbu a zkvalitnění služeb sociální a zdravotní péče. Oba fondy cílí na projekty veřejných i soukromých investorů v obcích s více než 5 tisíci obyvateli zařazené do integrovaného plánu udržitelného městského rozvoje. Podmínkou je rovněž soulad s investiční strategií fondu, dosažení alespoň 5,5 % ekonomické efektivnosti a finanční návratnosti umožňující splacení úvěru.

Výzvy k předkládání žádostí o úvěr jsou zveřejněny na stránkách fondů rozvoje měst ČMZRB a CONTERA.

Bližší informace k novému finančnímu nástroji naleznete na webu RR Moravskoslezsko v sekci JESSICA.

Lucie Kilianyová

Klíčová slova: