Fond vzdělání přidělil stipendia

30.09.2012 15:29

Větší šanci vystudovat má dalších 15 studentů se zdravotním či sociálním handicapem.

Poradní sbor Fondu vzdělání  v září udělil pravidelné stipendium dalším 15 studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil dlouhodobým stipendiem více než 400 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.
 
Dnešní defilé uchazečů o stipendia z Fondu vzdělání bylo zvlášť působivé. Zachytili jsme například mladého muže, který za svůj život prošel od kojeneckého ústavu až po vysokou školu jedenácti institucemi. Motivace vybraných studentů ke studiu byla nadprůměrná,“ říká Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové. „Nebýt vícezdrojového financování, nemohli bychom si tento rozsah Fondu vzdělání vůbec dovolit. Opírá se výhradně o soukromé a firemní zdroje, k nimž patří generální partner projektu společnost ČSOB a obnovená iniciativa Asociace Olgy Havlové ve Švýcarsku,“ dodává M. Černá.  
 
„Studenty takto podporujeme již 17 let, protože peníze vložené do vzdělání považujeme za tu nejlepší investici. Věříme, že takto pomáháme nejen studentům, ale i společnosti jako takové“, říká Ondřej Škorpil, ředitel Kanceláře ČSOB. Z posledního výběrového řízení vyšlo vítězně 15 stipendistů studujících na středních a vysokých školách. Z tohoto počtu bylo osm osob se zdravotním postižením, pět se sociálním handicapem a tři děti žijící v dětských domovech. Studují rozmanité obory jako např. pedagogické školy, hudbu, tanec, víceletá gymnázia, informatiku, hospodářskou politiku a ekonomiku. Měsíční stipendia ve výši 1 000 – 2 500 Kč budou dostávat při udržení dobrého prospěchu až do konce studia. Kromě toho bylo pěti stipendistům na základě dobrých studijních výsledků stipendium zvýšeno a 3 studenti získali jednorázový příspěvek na školné.
Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.        
 
 
Statistika Fondu vzdělání:
Fond vzdělání společně byl založen Československou obchodní bankou, a.s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2012 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 404 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 338 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 21 257 496 Kč. 

Monika Granja

Klíčová slova: