Fond T-Mobile - Mluvme spolu

19.04.2013 19:29

Uzávěrka pro podání stručného projektového záměru je 10. května 2013.

Cílem výzvy je posílit důvěru mezi lidmi, zvýšit účast veřejnosti na řešení společenských otázek a důležitých rozhodnutích a podpořit schopnost lidí slaďovat různé zájmy cestou dialogu.

Hledáme nápady, které:
  • přispějí k lepší komunikaci skupin místních občanů;
  • přispějí k lepší komunikaci mezi občany a samosprávou;
  • posílí dovednost lidí vzájemně si naslouchat, vést konstruktivní dialog a slaďovat různé zájmy.
Dáváme přednost projektům, které zanechají dlouhodobý pozitivní dopad. Chceme pomoci na svět dobrým nápadům potřebnou vstupní investicí.
Další informace na webu Nadace VIA, která grantový program administruje.O grant až do výše 100 000 Kč mohou žádat jednotlivci,  neformální skupiny obyvatel, NNO, obce, příspěvkové organizace.
Klíčová slova: