Fond Miroslava Dušánka

19.03.2012 0:34

Uzávěrka příjmu žádostí o nadační příspěvek Ústecké komunitní nadace v rámci 4. ročníku grantového programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje je 11. dubna 2012.

Cíle programu:

  • Umožnit mládeži se zrakovým postižením rozvoj dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich šance pokračovat ve studiu na středních či v budoucnu na vysokých školách.
  • Poskytnout zrakově postižené mládeži příležitost, aby mohla naplno rozvíjet svůj osobnostní potenciál a získávat znalosti a dovednosti rozšiřující jejich možnosti pro budoucí uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro záměry realizované v období od 1. září 2012 do 30. června 2013.

Maximální výše nadačního příspěvku: 50 000 Kč

Ve 4. ročníku grantového programu na podporu zrakově postižené mládeže z Ústeckého kraje budou k dispozici prostředky v minimální výši 50 000 Kč pocházející z daru ústecké společnosti IZOLACE BERAN s.r.o.

Dokumenty ke stažení:

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý

programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr(a)komunitninadace.cz

Zdroj: Ústecká komunitní nadace

Klíčová slova: