FOKUS Vysočina nabízí volnou ordinaci

Jde o prostory k výkonu praxe psychiatra za zvýhodněných podmínek.

Ordinace lékaře včetně sesterny, čekárny a zázemí je po kompletní rekonstrukci, s vlastním bezbariérovým vchodem. V objektu sídlí multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, zdravotníků, peer konzultantů a psychologa.

Tým spolupracuje s klienty s vážným duševním onemocněním a je připraven navázat s ambulantním psychiatrem úzkou spolupráci tak, aby společně podpořili klienty na jejich cestě k zotavení.

V případě zájmu spolupracovat s námi kontaktujte vedoucí střediska Ing. Kateřinu Smrčkovou na tel. č. 771 230 935, případně na e-mailové adrese: katerina.smrckova@fokusvysocina.cz.

Klíčová slova: