Festival Léčivé zvuky

Unikátní projekt propojení hudební produkce a propojení celostní muzikoterapie proběhne 15. a 16. října v Olomouci.

Festival Léčivé zvuky pořádá společnost Saturnin ve spolupráci s Evropskou Asociací Celostní muzikoterapie. Jedná se o hudební festival, jehož součástí je představení aktivit celostní muzikoterapie, která je využívána  pro zlepšení kvality života postižených dětí, ale může být podobným způsobem využita i pro dospělé klienty. Na festivalu budou představeny různé postupy. 

Celostní muzikoterapie má významný efekt na kognitivní i socializační schopnosti klientů, který bude představen formou vystoupení Muzikoterapeutického orchestru, který bude možné si poslechnout jako součást festivalu Léčivé zvuky dne 15.10.2022 mezi 15-17 hodinou.

Jedná se o koncert muzikoterapeutů s mentálně postiženými dětmi, kteří budou společně vystupovat po společné krátké dopolední zkoušce. Jedná se o plnohodnotnou hudební produkci, které jsou tyto děti schopné se zúčastnit po dlouhodobém terapeutickém působení prostřednictvím CMLH, ačkoliv typ jejich postižení podobný výsledek předem vylučoval.

Muzikoterapeutický orchestr představí výsledek tzv. aktivního muzikoterapeutického přístupu při práci s mentálně postiženými a zároveň plní úlohu hudebního vystoupení, tedy příjemný kulturní zážitek.

Kromě muzikoterapeutického orchestru budou mít účastníci festivalu možnost se zůčastnit dílen, které budou zaměřené na hru na terapeutické nástroje, které se vyznačují tím, že jsou v přirozeném ladění a jejich využití v celostní muzikoterapii je jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje celkový efekt působení. Zároveň zde proběhnou dvě muzikoterapeutické relaxace a muzikoterapeutický koncert, který představí pasivní přístup celostní muzikoterapeutické práce. 

Všechny tyto workshopy a vystoupení budou doplněny vystoupením známých i méně známých hudebních uskupení, jejichž hudba využívá některé prvky, které jsou součástí muzikoterapeutického přístupu.

Součástí vystoupení bude koncert Yellow Sisters, které představí své krásné hlasy bez využití hudebních nástrojů, tedy a capella, dále bude vystupovat mezinárodní sdružení hudebníků Norwegian Wood, kteří komponují standardní hudbu na obdobných principech jako celostní muzikoterapie, tedy využívají ve své hudbě frekvenci 432 a omezují se pouze na konsonantní intervaly, dále trio Kei&Co s japonskou zpěvačkou Keiko Yamamoto využívají ve své produkci perkusní nástroje, které jsou hojně využívané v v celostní muzikoterapii.

Hudební projekt Řekni Mi improvizuje a skládá písně na místě na základě příběhu někoho z publika.

Duo Moravští bratři představí moravské lidové písně ve specifické úpravě pro přirozené ladění a nakonec nebude chybět irská lidová hudba pro zajištění svěží nálady.

Součástí festivalového dění bude také Improvizační Hlasová Dílna Antonie Nyass, která bude zaměřená na práci s hlasem, rytmem, harmoniemi a procítění hudby, účastníci budou mít příležitost vystoupit s Antonií ve veřejné části programu.

Více informací je na stránkách festivalu. 

Šárka Tesařová

 

 

Klíčová slova: