Festival Colours of Ostrava opět bez bariér

Nadstandardní servis pro účastníky se zdravotním znevýhodněním nebude chybět ani na letošním hudebním festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční 13. až 16. července. V rámci projektu Colours bez bariér, který pořadatelé připravují ve spolupráci s partnerem projektu Českou poštou, usnadní těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu i další program v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic. Přinášíme podrobný popis, co vše pro ně pořadatelé zajistí.

K novinkám letošního roku patří nové služby a servis pro návštěvníky s autismem. Pro lepší komunikaci vznikla i nová facebooková skupina Colours bez bariér, kde budeme zveřejňovat nejenom všechny důležité informace, ale i zajímavosti k našemu projektu. 

 

Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy, či možnost objednat si vyškoleného asistenta.

 

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním zprostředkujeme bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity.  Těmto návštěvníkům nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme i letos připravili základní praktické informace k projektu s plánkem areálu v Braillově písmě a speciální 3D model Auly Gong pro nevidomé.

Návštěvníkům se sluchovým postižením nabízíme vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých i zahraničních kapel.  

 

Pro větší komfort našich zdravotně znevýhodněných návštěvníků jsme soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky. 

 

Kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně a od 15. května 2022 bude v provozu i  kontaktní telefon  731 932 768, kde získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

 

COLOURS BEZ BARIÉR – bližší informace:

 

1.     Nižší vstupné 

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 890  Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • vstupenky je možno zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival
 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci mohou vstupenky rezervovat předem, a to e-mailem: bezbarier@colours.cz  - evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu
 • na jeden průkaz ZTP  je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku
 • na jeden průkaz ZTP/P je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma
 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15let s průkazem ZTP/P platí doprovod 890 Kč
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU 

 

2.     NOVINKA! Servis pro návštěvníky s autismem

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem, tato služba je zdarma
 • možnost navštívit dvě relaxační zóny v rámci festivalového areálu, které budou vyznačeny ve speciální mapě určené pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky
 • v ČEZ Family parku bude nafukovací stan se Snoezelen terapií
 • další relaxační místo bude se sedacími vaky, kde můžete na chvíli uniknout z víru festivalu

 

3.     NOVINKA! Facebooková skupina Colours bez bariér

 

4.   Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka, tato služba je zdarma
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka
 • na fóru Meltingpot vystoupí přední tlumočnice do amerického znakového jazyka Amber Galloway Gallego, která bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit i vybrané koncerty našich zahraničních hvězd. Vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby: 

 

5 .   Servis pro návštěvníky se zrakovým postižením 

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých, tato služba je zdarma
 • praktická příručka pro nevidomé v Braillově písmě 
 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá podej vstupenek na představení v Gongu, bude k dispozici k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, bezplatně si jej můžou zapůjčit návštěvníci s poruchami zraku oproti vratné záloze 200 Kč, tito návštěvníci si tak můžou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení

 

6.     Rezervace bezbariérového ubytování

 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji na e-mailu: bezbarier@colours.cz                
 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou velmi omezené a přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé
 • náklady na ubytování si každý hradí sám

 

7.    Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu

 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme: 
 • 50 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma
 • 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma
 • 10 parkovacích míst zdarma
 • kapacita stanového městečka je omezena a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa na e-mailubezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace do stanového městečka vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka 
 • při vstupu do stanového městečka se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 890 Kč přímo v kempu, tudíž nemusíte pro nákup vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival
 • bez rezervace předem (bez voucheru) vám nebudeme moci garantovat ubytování v našem kempu 

 

8.     Rezervace parkovacích míst

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 7.)
 • rezervace probíhají prostřednictvím e-mailubezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat k parkování  
 • na místě se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P 
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebudete mít možnost v areálu zaparkovat

9.  Doprava v rámci města Ostrava bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI)

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod.
 • jízdy na festival si můžete objednat předem na telefonním čísle, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy:  732 253 505, kontakt bude aktivní od 11. 7. 2022
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávku BB TAXI u hlavního vchodu do areálu s vlastním jízdním řádem
 • v pravidelných hodinových intervalech mezi 19.00 – 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která vás zavezou do hotelu, na vlak nebo do vašich domovů v rámci města, u této služby je nutná rezervace 
 • cena bezbariérové přepravy v rámci Ostravy je 50/Kč/jízda/osoba
 • pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky  

 

10.  Asistenti Colours bez bariér

 • asistenty jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a  jsou jejich společníky a průvodci programem
 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka
 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých
 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny, apod.)
 • asistenta si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu: bezbarier@colours.cz nebo od 15. 5. 2022 i na infolince 731 932 768 
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením asistenta Colours bez bariér 
 • tato služba je bezplatná

 

11.  Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře 

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 7)
 • zvláštní vstup pro  ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni 
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč) 
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům) 
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy
 • bezbariérová  sprcha umístěna v budově návštěvnického centra DOV (vedle vysoké pece), která bude určena pouze pro naše ZTP a ZTP/P návštěvníky, otevírací doba:  14.-16. 7. od 8.00 hod. až do uzavření areálu

 

12.   Praktická příručka s mapou 

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI) 

·       mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava

 • praktickou příručku vydáváme i v Braillově písmě, doplňuje jí hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén

·       příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér 

·       pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejenom náš festival, ale i Ostravu, tak bychom Vás rádi upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy: https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/. Je na ní zmapováno cca 450 objektů a je uzpůsobena i pro dotykové mobilní telefony

 

13. Informační centrum Colours bez bariér

 • od 15. 5.2022 bude v provozu info linka Colours bez bariér -  731 932 768, e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně
 • na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat popsané služby
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je 732 253 505 a bude aktivní od 11. 7. 2022
 • V době konání festivalu jsme pro vaše pohodlí soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky. 

 

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

 • Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
 • Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

Bližší informace získáte na:

 • obecné informace:  731 932 768 (od 15. 5. 2022)
 • rezervace BB TAXI: 732 253 505 (od 11. 7. 2022)
 • e-mail: bezbarier@colours.cz

FB skupina Colours bez bariér - https://www.facebook.com/groups/3114070485536189

Klíčová slova: