Férové zaměstnání

06.01.2013 12:17

Na workshop spojený s promítáním dokumentárního filmu Ploty 14. ledna v Jihlavě zve Liga lidských práv.

Workshop se koná 14. ledna 2013 od 9:00 do 15:00 v budově Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě. 

Workshop je součástí projektu, jehož cílem je podpora začlenění lidí s postižením na trh práce, který představuje odrazový můstek pro integraci těchto lidí do majoritní společnosti. Účast na workshopu je bezplatná.

Představíme vám zkušenosti a zajímavosti se zaměstnáváním lidí v zahraničí (v minulém roce navštívili čeští úředníci a zaměstnanci příspěvkových organizací své protějšky v Anglii, Nizozemsku a Finsku). Promítneme také film Ploty, který popisuje příběh paní Heleny, která se rozhodla přestěhovat se z ústavu do komunity a začít pracovat. Program uzavře vzájemná diskuze o představených tématech a možnostech zaměstnávání v ČR.

Více informací na přiložené pozvánce.

Klíčová slova: